By icons

Spirituell helse, en del av den generelle helse

HHQE-byicons™

Meningen med livet er å gi livet mening

Spirituell helse handler om måten vi finner mening i livet og i oss selv

For oss handler spirituelt arbeid om å vise medmennesker veien til å gi slipp på skadelige tilknytninger, gi hjelp til å sette ord på vonde følelser og egenfølt sorg, løse opp i traumer som står i veien for egen utvikling eller bare være et medmenneske når noen trenger en. Samtidig får du hjelp og støtte til å gjøre et indre arbeid i deg selv, og forvandle deg bevisst til det individet du vet du er, og kan være. Med hypnose og helbredelse er energiterapi / HHQE-byicons™ et indre arbeid med fokus på kroppens energisentre, hvor balansering og spirituell oppvåkning er en kjernedel av indre vekst i mennesket.

Spirituell helse er en del av din generelle helse, som handler om måten vi finner mening i livet og oss selv. Når vi er i kontakt med oss selv og vår indre bevissthet, er vi også friske i kropp og sjel. Vi føler mot og styrke, har medfølelse og empati for våre medmennesker, som også er her på jorden i samme henseende som oss selv.

Når vi i motsatt fall ikke er i kontakt med oss selv, ikke finner veien eller ikke riktig evner å sette ord på det som kjennes vanskelig, er det avgjørende å få tingene satt i system, slik at du evner å gripe tak i deg selv og sette mål for livet slik du selv ønsker å leve det. Da kan energiterapi / HHQE-byicons™ være en god støttespiller.

Energiterapi / HHQE-byicons™ kan hjelpe deg når du sliter med spørsmål om mening og hensikt. Når situasjonen blir for stor og du tenker «hva gjør jeg nå? Når du bærer på uavklart skyldfølelse eller uoppgjorte følelser om fortiden. Når du kjenner sinne og sorg, og du ikke riktig finner din stemme, eller ikke har kraft nok til å snakke ut din sannhet. Energiterapi / HHQE-byicons™ kan hjelpe deg når du har behov for å sette ord på sorg, tap eller traume. Men også hvis du kjenner på isolasjon, depresjon, frakobling eller mangel på hensikt og livsglede, da kan energiterapi / HHQE-byicons™ være en god terapiform som gjør deg godt.

Energiterapi / HHQE-byicons™ er rett og slett en fortrolig samtale, om livet og det som kjennes vanskelig. Vi arbeider ut ifra kroppen energisentre / chakra, hvor vi sammen jobber oss frem mot punktene hvor blokkering og stagnasjon ligger. Du skal aldri være nødt til å føle deg alene, og du skal vite at ved å sette lys på det som oppleves vanskelig, er veien langt lettere enn du tror.

Hos oss foregår mye over internett, men denne terapiformen tilbyr vi med fysisk tilstedeværelse. Med jevne mellomrom tilbyr vi også online kurs, en kombinasjon av meditasjon og energiterapi. Noen kan være redde for internett, og «alt det styret som følger med», men det er langt enklere enn du kanskje tror, og i noen tilfeller, i tilfeller som dette, er jo internett et fantastisk hjelpemiddel. Du får være hjemme i vante og trygge omgivelser, og slippe å reise land og strand for å nå oss – noe som vi håper du opplever som et godt tilbud.

Mer enn hypnose- og energiterapeut

Tilbudet energiterapi / HHQE-byicons™ er utviklet og ledes av Vibeke Johnsen. Spiritualitet og oppvåkning av menneskets bevissthet har alltid vært en del av henne. Med sitt klarsyn og sjamanisme, valgte hun tidlig å sentrere sitt arbeid og forskning rundt universets prinsipper, og de 7 intelligenser / energier som flyter gjennom oss mennesker, mer allment kjent som chakra.

Hun har fra tanke og idé utviklet by icons, herav produkter, tjenester og innhold. Vibeke Johnsen har i mer enn 30 år arbeidet med formidling av universets budskap, og arbeidet for at mennesket får innsikt, kunnskap og forståelse av universets samarbeid med det enkelte mennesket. Arbeidets målsetting er at mennesket selv forstår sin frigjørelse, kjærlighetens budskap uten fordømmelse, og evnen til å høyne sin egen universelle bevissthet.

Hun har en unik bredde av kunnskap og erfaring, en interessant vinkling som gjenspeiler seg i by icons. Foruten mange år som stylist, selger og produktutvikling innen klær og tekstil, har hun vært en populær kursholder og drevet coaching for bedrifter og deres ansatte.

Hun har utdanning innen fargepsykologi, stylistfaget og bedriftsøkonomi og er utdannet i Quantum Healing Hypnosis Technique ℠ ved Dolores Cannons Academy of training i USA som hypnoterapeut.

Se hva våre klienter sier om terapiformen

Her kan du lese et lite utvalg av hyggelige og positive tilbakemeldinger fra våre klienter.

Jeg har hatt mange år der jeg konstant jobbet for å bli godkjent og likt av de rundt meg. Det førte til at jeg hele tiden følte meg mislykket, ikke fant plassen min i livet og med årene fikk jeg dårligere og dårligere selvtillit og selvbilde.

Så fant jeg Vibeke Johnsen, jeg trengte hjelp til å komme meg videre i livet, bli noe og få tilbake selvverdien.

Vibeke er en dyktig samtalepartner og veileder. Hun hjelper deg til å sette ord på følelser og tanker. Hun gir deg et bilde til å se flere sider av en sak, slik at man lærer å se seg selv og de rundt deg bedre. Guider deg til å finne deg selv og hvem du innerst inne er. Hjelper deg til å takle tøffe situasjoner, slik at man klarer å holde selvtilliten oppe og motet oppe. Hun har vist meg at det ikke er noe galt med meg, og at jeg er like viktig som alle andre her på jorden.

Det er godt å snakke med noen som aldri dømmer deg, og en du kan åpne deg fullstendig for og føle deg sett og at det er ok det hun ser.

Tusen Takk!
Jeg anbefaler Vibeke Johnsen på det sterkeste, hun bør oppleves!

Kvinne, 34 år

Jeg er en mann som har slitt med mange ting oppover i livet. Det har vært mange år med psykologer, "lykkepiller", alkohol og stoffmisbruk for selvmedisinering. Alltid deprimert, jeg var aldri bra nok.

Når jeg tok kontakt med Vibeke Johnsen, var jeg i en dårlig situasjon. Jeg ble tatt imot med et godt varmt hjerte. Hun stiller spørsmål som treffer langt inni deg, og du må svare for deg selv, ta ansvar for deg selv. Hun er både sterk, modig og veldig ærlig med alt hun gjør. Her er det ikke plass for å se ned på deg selv, eller unnskyldninger hvorfor jeg er sånn, men hun viser heller veien inni deg selv.

Hun viste meg muligheten å se hvem jeg er. Så med henne som var der for meg, har jeg også sluttet med lykkepille, alkohol og stoff. Jeg føler meg verdifull igjen. Hun gir fra hjertet, ærlig og trygg.

Jeg setter så pris på Vibeke, og hennes godhet. Jeg kan anbefale Vibeke på det absolutt sterkeste, ta kampen med deg selv, det er verdt det. Uten hennes stahet og positivitet vet jeg ikke hvor jeg ville vært i dag. Så takk Vibeke, du har gitt meg en ny start på et positivt liv.

Mann, 52 år

Jeg valgte energiterapi med Vibeke Johnsen fordi jeg sliter med angst og uro. Jeg har så langt jeg kan huske, følt at jeg har bodd i en boble og slitt med sorg som «sitter i mellomgulvet». Allerede etter første terapitime kjente jeg at sorgen letnet, og jeg følte med mye lettere til sinns. Jeg følte jeg at jeg kunne se igjen, det var som om jeg hadde vært hos optiker og fått nye briller. Plutselig kunne jeg se masse! Jeg fikk en god start på en lettere hverdag!

For det første følte jeg at hun virkelig hørte meg. Jeg følte at jeg fikk lov til å gråte, rope og le slik jeg ville. Det gjorde at jeg følte meg trygg nok til å åpne meg helt. Jeg fikk indre ro og følte en hjertevarme av å prate med Vibeke. Det er behagelig og lett å lytte til henne. Dette har jeg aldri opplevd hos andre psykologer før, og jeg har aldri åpnet meg for andre slik jeg gjorde.

Jeg jobber fortsatt med sorgen min, men jeg klarer å holde en jevn linje, og jeg faller ikke mer. Nå klarer jeg å kjenne glede og gjøre ting i hverdagen.

Kvinne, 61 år

Vi er her for å hjelpe deg - og det hele, ja det hele handler om DEG!

Livet er vidunderlig - og det er også DU!

Inni menneskekroppen er der syv hovedchakra, energisentre som er koblet til spesifikke organer så vel som fysiske, psykologiske, emosjonelle og spirituelle tilstander, og som påvirker alle områder av livet. Innenfor disse energisentrene er den ultimate rene helbredende energien det vi gjerne referer til som livskraftsenergi. Den er rundt oss og i oss, for å holde oss sunne, glade og levende. Så i hovedsak når vi deltar i trening og praksis som åpner og balanserer energisentrene, er vår energi frittflytende, og vi er sunne i sinn, kropp og sjel.

Du vet, frykten i seg selv, er som gamle fæle troll i eventyrene.

Sett lys på frykten, beskriv den med klare ord høyt til deg selv - og poff - den er intet mer. For frykt lever kun i skyggen.

Energiterapi / HHQE-byicons™ kan bearbeide mange ting i livet

Terapiformen kan hjelpe hvis du eller dine sliter med:

DEPRESJON

Depresjon er sorg og tristhet om fortiden. Som igjen handler om å leve i fortiden.

… Energiterapi / HHQE-byicons™ hjelper med å bringe oss til å være til stede i nåtid, og gi tilgang til energien du har akkurat nå / i nåværende tidspunkt.

SORG OG TRISTHET

Sorg og tristhet setter seg fast i hjertet og blir fanget inni kroppen.

… Energiterapi / HHQE-byicons™ kan hjelpe deg med å forløse følelsene og slippe det ut av kroppen – å bli uttrykt og sluppet fri.

SINNE

Ofte føler vi sinne og harme inni oss, fordi våre grenser har blitt trått over eller noe ikke har blitt uttrykt / fått bli uttrykket.

… Energiterapi / HHQE-byicons™ kan hjelpe deg å slippe sinne eller harme ut av kroppen, slik at du kan ta tilbake all din energi.

KONTROLL

Energiterapi / HHQE-byicons™ kan bearbeide kontroll. Ofte føler vi oss ikke trygge i verden, eller i vår egen kropp. Vi føler oss ikke trygge til å bruke stemmen vår, så vi har en tendens til å kontrollere situasjoner utenfor oss selv, for å kunne føle oss trygge.

… Energiterapi / HHQE-byicons™ kan hjelpe oss å gå inn i oss selv og bli trygge i kroppen vår, med vår stemme, slik at vi kan slippe behovet for kontroll.

FRYKT

Frykt dukker opp i alle mulige områder, enten klaustrofobisk, dybde, høyde, fly, offentlig tale, prøver og tester, sitte ned og virkelig snakke din sannhet, møter, mørke og mange, mange flere.

… Energiterapi / HHQE-byicons™ kan støtte deg i den frykten du måtte ha, og sentrere deg selv i din trygghet, din sikkerhet og din tillit.

TILLIT

Ofte har vi erfaringer hvor tillit har blitt forrådt eller det ikke er trygt. Kanskje det ikke er trygt å stole på ytre kilder eller universet, eller energien utenfor oss selv.

… det Energiterapi / HHQE-byicons™ kan gjøre, er å la deg på nytt koble deg på din egen energi, så du kan vite at du kan stole på det, og gå fremover i verden.

SMERTE

Helse og smerte dukker opp i kroppen. Dette kan bli fastlåst.

… Energiterapi / HHQE-byicons™ kan åpne opp og hjelpe deg med å klarne noe av energien som enten ikke er din eller som ikke lenger er til fordel for deg i livet ditt.

TRAUME

Vi har erfaringer fra barndom frem til i dag, som blir fanget og stengt inne i kroppen.

… Energiterapi / HHQE-byicons™ kan gå inn og hjelpe deg med å slippe  traume fri, så du kan være i kontakt med deg selv og i kontakt med andre.

SØVNLØSHET

Ofte har man vanskelig for å falle i søvn, eller være i sovende tilstand.

… Energiterapi / HHQE-byicons™ kan være med å lege, tilby forskjellige teknikker som kan støtte bedre søvn, slik at du kan få mer energi gjennom dagen.

EGENKJÆRLIGHET

Egenkjærlighet handler om det indre barnet i oss. Ofte som barn, blir vi ikke sett for den vi er, forstått eller har mulighet til å være den vi er. Ultimalt ikke evnen til å bli elsket. Denne kjærligheten kan vise seg i hvordan vi elsker oss selv.

… Energiterapi / HHQE-byicons™ kan åpne vår energi og vårt hjerte, slik at vi kan begynne å se, høre og forstå hvem vi virkelig er, og uttrykke det for verden.

STRESS OG OVERVELDE

Mange er i vanskelige situasjoner karrieremessig eller yrkesmessig. Stress kan virkelig bli fanget og stengt inni kroppen.

… med Energiterapi / HHQE-byicons™ kan du få hjelp med å slippe noe av stresset, så du kan være mer rolig og reservert i din energi.

FOKUS

Energiterapi / HHQE-byicons™ kan også hjelpe med å bearbeide fokus og følelsen av ukonsentrasjon. Noen ganger blir vi låst i tanken fordi det ikke er trygt å være i kroppen eller trygt å være i hjertet, eller trygt å føle.

… det Energiterapi / HHQE-byicons™ kan gjøre, er å la deg begynne slippe fri tankene og igjen komme i kontakt med kroppen, til energien og dine følelser.

Det røde energisenteret, hva er det og hvilket betydning har det for meg?

Med denne episoden åpner vi en serie med 7 deler / episoder, hvor vi fokuserer på kroppens chakrasystem og det røde energisenteret også kalt rotchakra. Chakrasystemet består av energitrakter eller spinnende hjul av energi. Uansett hvilket ord man velger å benytte for å beskrive dem, er dette energisentre som er assosiert med spesielle områder i kroppen, spesielle følelser og aspekter ved vår personlighet. Disse energisentrene påvirker vår mentale tilstand, vår følelsestilstand, vår fysiske tilstand og vår spirituelle tilstand.

Når vi er i ubalanse eller stresset, kommer også energisentrene ut av balanse, blir stengte eller blokkerte. I denne serien tar vi for oss det røde energisenteret, hvor vi i første episode ser nærmere på hva chakrasystemet er og hvilken betydning og innvirkning det røde energisenteret har på oss som menneske.

 

Du trenger

4 poteter

1 søtpotet

2 gulrøtter

2 sellerirot

2ss olje

Salt, pepper

Del alle rotfruktene i tynne skiver, gjerne med en mandolin. Legg dem i en ildfast form og dryss over olje, salt og pepper

Stek på 220 grader i ca. 25 min.  Snu grønnsakene og pass på at de ikke blir for brent under steking. De skal være gylne og lett brente i kanten.

Legg dem over på papir før du serverer for å trekke ut litt olje.

 

Du trenger

200 g bakte og skrelte rødbeter

125 g smør

200 g 85% sjokolade

140 g rørsukker

2 egg

125 g sikta speltmel

80 g grovhakka valnøtter

½ ts maldonsalt

 
 1. Smelt smør og sjokolade sammen, avkjøl.

 2. Kjør rødbetene i en blender eller stavmikser.

 3. Pisk eggene lett sammen og pisk så inn sukkeret. Det skal ikke være eggedosis, kun lett pisket sammen.

 4. sikt melet inn i eggeblanding.

 5. Vend rødbetepure, salt, sjokoladeblanding og eggeblanding sammen og vend tilslutt inn valnøttene.

 6. Ha i en smurt form (20×30 cm) og stek i ovn forvarmet til 180 grader i 25 min.

 7. Avkjøl kaka helt i formen før du tar den ut.

 

Holder lenge i kjøleskap, hvis den for leve så lenge …

 

Du trenger

2 store gulrøtter

¼  kålrot

1 løk

20 gr ingefær, revet og frisk

2 fedd hvitløk

1 rød chili

8 dl buljong, kyllingkraft eller grønnsaksbuljong

1 boks kokosmelk

1 lime

Koriander, Frisk

2-4 ss yoghurt naturell, eller Skyr (kan sløyfes)

Olje, nøytral olje eller kokosolje

Salt og kvernet pepper

 

Krydrede kikerter

1 boks kokte kikerter

2 ss olivenolje

½ -1 ts chilipulver

½ -1 ts malt spisskummen

1 ts garam masala

Salt etter smak

 
  1. Skrell og skjær grønnsakene i terninger.

  2. Hakk løk, hvitløk og chili (fjern eventuelt frøene hvis du ønsker en mildere chilismak).

  3. Varm en god klunk olje i en mellomstor kasserolle eller gryte.

  4. Fres løken til den begynner å bli myk, uten at den får farge.

  5. Tilsett ingefær, chili og hvitløk. Fres videre i et par minutter under omrøring.

  6. Ha i grønnsakene og fres videre et par minutter under omrøring.

  7. Hel over kraft/buljong.

  8. Kok opp og la det hele småkoke til grønnsakene er helt møre, ca. 20-30 min.

  9. Tilsett kokosmelk og kjør suppen glatt og jevn med en stavmikser eller i en hurtigmikser.

  10. Gi suppen et nytt oppkok og smak til med limesaft, salt og kvernet pepper.

  11. Serveres med en klatt Skyr eller yoghurt naturell. Krydrede kikerter og frisk koriander.

  12. Lag de krydrede kikertene straks du har satt over suppen.

  13. Varm oven til 200 grader.

  14. Skyll kikertene godt i rennende kaldt vann.

  15. Tørk kikertene helt tørre med et rent kjøkkenhåndkle.

  16. Vend kikertene med olivenolje og salt og fordel dem utover et stekebrett med bakepapir.

  17. Stek kikertene i oven i 20-30 min, vend kikertene 2-3 ganger undervis i steking. Kikerten skal bli gylne og sprø på utsiden.

  18. Dryss over krydder og bland godt.

 

Server straks,  sprøheten i kikertene forsvinner så snart de blir avkjølte.

 

Du trenger

2-3 søtpoteter   

5 dl grønnkål

1 håndfull persille

Salt og pepper

 

Til kikerter

2,5 dl kikerter

8 cherrytomater

½ ss sesamolje

½ ts paprika

¼ ts chili

¼ ts hvitløkspulser

½ ts pepper

½ ts salt

Sitronsaft

 

Thahini dressing

¼ dl thahini

¼ dl olivenolje

¼ dl vann

2 ss kokosolje

1 ss eplecidereddik

1 ss sitronsaft

Revet ingefær, etter smak

2 fedd hvitløk, finhakket

Salt og pepper etter smak

 

 1. Forvarm stekeovn til 200 grader.

 2. Vask søtpotetene og tørk de, bruk en gaffel og lag noen lag noen hull. Legg potetene i en ildfast form og stek dem i 45 min – 1 time, kommer litt an på hvor store potetene er, det skal være mykt på innsiden når de stikkes med gaffel.

 3. Deretter lager du tahini dressingen. Bland alle ingrediensene i et glass med lokk, rist godt for å få blandet alt sammen. Lag den minst 20 minutter før servering, oppbevar den i kjøleskapet slik at smakene blander seg og dressingen tykner.

 4. Bland sammen paprika, chili, hvitløkspulver, pepper og salt i en bolle. Del cherrytomatene i to, ha i en bolle. Hakk persillen og legg til side for senere.

 5. Varm en panne på medium til høy varme. Når den er varm, tilsett sesamolje, og kikerter etter 1 minutt. Stek i 5 – 8 minutter, avhengig av hvor varm pannen din er. Rør litt med et tresleiv så ikke kikertene svir seg fast.

 6. Mens kikertene stekes, damper du grønnkålen i litt smør og vann. Smak til med salt og pepper etter ønske.

 7. Legg et papirhåndkle på en tallerken. Når kikertene er jevnt gyllen og sprø, har du de over på papirhåndkleet. Legg dem deretter i bollen med krydder og bland godt. Drypp over med frisk sitron rett før servering.

 

Server søtpotetene sammen med sprøstekte kikerter, dampet grønnkål, cherrytomater, persille og tahini dressing.

Trene meditasjon med Chin / Gyan Mudra

 1. Før du utfører Gyan Mudra, velg et rolig og fredelig sted.

 2. Hold ryggen rett. Hvis det er et problem med å sitte med rett rygg, kan du hvile ryggen med støtte fra en vegg.

 3. Hold hodet rett og stille.

 4. Lukk øynene og prøv å ikke gjøre noen bevegelser i øyelokkene.

 5. Fest den øvre delen av tommelen med den øvre delen av pekefingeren, form en jevn sirkel og hold resten av fingrene rett.

 6. Plasser hendene på knærne med håndflatene vendt oppover.

 7. Fjern alle tanker fra sinnet og fokuser sinnet kun på OM.

 8. Fokuser på pusten din. Fyll lungene med luft og pust sakte ut. Ikke øk eller reduser hastigheten på pusten.

 9. Flytt oppmerksomheten sakte til det tredje øye-chakraet.


Instruksjon:

Det anbefales å ikke bøye tommelen mens du setter sammen pekefinger og tommelfinger-tuppene. Tommelen skal ikke bøye seg mot pekefingertuppene, men pekefingeren skal nærme seg tommelen.     

Årsakene til dette er at tommelen antas å representere universell bevissthet, og pekefingeren angir individuell bevissthet. Når pekefingeren bøyer seg mot tommelen, blir en individuell bevissthet om et vesen overgitt til den universelle bevisstheten. Det betyr at individet har overgitt seg til den universelle eller guddommelige bevissthet.
   

Å bringe sammen tommelen og pekefingeren, som representerer de to virkelighetene, er grunnleggende for den yogiske evolusjonsfilosofien. Det symboliserer overgangen fra mørke til opplysning og uvitenhet til visdom. Dessuten representerer den foreningen av selvet med kosmos, foreningen av ens sjel og den øverste guddommelige sjel.  

Hvor lenge bør jeg gjøre Gyan Mudra?  

Hvis du er nybegynner, kan du gjøre denne mudraen i 10 – 12 minutter og gradvis øke varigheten. Etter å ha øvd på det i en måned, kan du gradvis strekke tiden til tretti minutter. Hvis du føler deg ukomfortabel eller svimmel mens du trener, bør du slutte umiddelbart. 

Bokspust

Bokspust er også kjent som 4-4-4-4. Bokspust er en øvelse som er flott når du er i et øyeblikk hvor du virkelig trenger å fokusere, men også trenger å forholde deg rolig.

Du kan bruke denne teknikken når du skal ha vanskelige samtaler, når du vil våkne og føle deg mer fokusert, eller før du skal inn i et møte.

Teknikken er også bra når du er i en stresset situasjon og trenger å være til stede, men også ønsker å være rolig i situasjonen.

 

UTFØRELSE:

Pust rolig inn gjennom nesen mens du teller 4 sekunder,

Hold pusten inne i 4 sekunder,

Pust rolig ut gjennom munnen mens du teller 4 sekunder,

Hold igjen mens du teller 4 sekunder.

Trekk så pusten inn gjennom nesen … gjenta prosessen.

Denne bokspusten kan virkelig være til hjelp når du er i en stressfull situasjon, eller du ønsker å ha full fokus mens du holder kroppen veldig rolig. Når du er i en situasjon, kan du gjøre denne øvelsen 2-4 ganger.

Bokspusten er også fin å bruke som inngang til meditasjonstrening. Gjør da øvelsen 4 ganger før du går over til vanlig pust.

Denne øvelsen er en av de enkleste og vanligste formene for pustearbeid, et godt sted å starte.

Som en boks, som har fire sider, har denne teknikken fire trinn: Fire tellinger av å puste inn, fire tellinger av å holde pusten, fire tellinger av å puste ut og fire flere tellinger av å holde etter utpusten. 

Når du puster, teller du også stille, som er en slags mantrameditasjon som kan roe nervesystemet og forankre deg i øyeblikket. Det hjelper å bringe oss tilbake til kroppen og vekk fra verdens distraksjoner.

Som en av de mest tilgjengelige formene for pustearbeid, er bokspusting en flott trening når som helst. Gjør det når du trenger et raskt avbrekk fra skrivebordet ditt midt på dagen, når du prøver å slappe av etter at noen klipper deg i kø på kaffebaren eller ganske enkelt når du trenger en pause.

NATURLIG PUST

Naturlig pust er i utgangspunktet pustebevissthet. Det er utgangspunktet for å jobbe med pusten. Det lar oss forstå hvordan vi puster og våre pustemønstre. Det er avslappende, beroligende, kan praktiseres når som helst og er det grunnleggende utgangspunktet for meditasjon.

Sitt i en komfortabel stilling. Kroppen er stabil, skuldrene er avslappede, brystet er åpent og øynene forsiktig lukket. 

Bli bevisst på pusten. Legg merke til om det er grunt eller dypt. Legg merke til hvilken del av kroppen som beveger seg, magen eller brystet. 

Legg merke til om det er noen lyd med pusten. Prøv å fokusere kun på pusten. 

Prøv å bli oppmerksom på temperaturen i pusten. Når luften pustes inn er den litt kjølig, når den pustes ut er den litt varmere. Legg merke til forskjellen. 

Legg merke til om pusten blir jevnere og dypere. 

Legg merke til om det er noen belastning. 

Vær bare oppmerksom på pusten. Prøv nå å bli mer oppmerksom på pusten som kommer inn i neseborene. Fokuser kun på neseborene. 

Legg nå merke til pusten som strømmer ned mot lungene. Fokuser kun på det området. Fokuser nå på lungene, bare på lungene. Prøv nå å følge luften som strømmer fra neseborene og ned i lungene. 

Følg pusten med inn- og utpust. Prøv å fokusere kun på pusten. Fortsett med denne praksisen så lenge det er behagelig.

 

Spørsmål å stille seg under treningen:

Er mine inn- og utpust grunne eller dype?

Omtrent hvor lenge er mine inn- og utpust?

Hvilke andre fysiske sensasjoner merker jeg i kroppen? Gi kroppen en skanning her for å finne eventuelle spenningspunkter eller holdepunkter.

Hva er til stede i sinnet?

Etter å ha observert din naturlige pust i 5 minutter, forsøk å bli klar over din generelle tilstand. Har noe endret seg siden du begynte å være oppmerksom?

Å observere den naturlige pusten kan være et utmerket verktøy for å sentrere kropp og sinn før og etter en meditasjon. Øvelsen er i selv også en form for meditasjon som du kan bruke når som helst for å hjelpe deg med å slappe av og slippe stress.

Pusteøvelser i det daglige

Du gjør mange ting for din fysiske hygiene hver dag, som å pusse tennene, gre håret, ta en dusj osv. Er du verdt tre minutter om dagen for å ta vare på din mentale hygiene? Her er en enkel praksis for deg å gjennomføre. Tenk fremfor alt på hvordan du sømløst kan gjøre denne delen av dagen din:

 

Oppmerksomme pustestillinger for stress og hjertehelse

Her er tre måter å enkelt aktivere kroppens naturlige «avslappingsrespons». Alle disse stillingene strekker muskler som åpner brystkassen og gjør det lettere å puste mellomgulv eller mage. Avslappingsresponsen bremser alt og hjelper deg til å bli mer tilstede, slik at du kan ivareta dagen med større klarhet og hensikt.

Se hvilke av disse tre stillingene som får magen til å bevege seg mest, eller føles best. Bruk dette deretter i tre minutter om dagen – ett minutt av gangen, eller når du føler deg stresset.

 

Hendene bak ryggen

Knyt hendene bak ryggen. Du kan gjøre dette stående eller sittende. Ta noen normale pust og legg merke til om magen beveger seg mer utover. Ikke press inn for mye luft. Pust sakte ut.

 

Hendene ved sidene

Løft armene og legg hendene langs sidene. Pass på at hendene dine berører den nederste ribben på hver side av kroppen. Når du puster inn, vil du legge merke til at utsiden av ribbeina utvides og beveger armene og hendene litt utover. Pust sakte ut.

 

Hendene bak hodet/nakken

Fest hendene bak nakken eller bakhodet. Som før, ta normale pust og legg merke til om det er bevegelse eller utvidelse i magen. Igjen, pust sakte ut.

 

MERK: Hvis du føler deg svimmel eller svimmel, kan det hende at du puster for dypt. Husk at dette bare er et normalt pust, men et pust som er fyldigere og mer tredimensjonalt. Hvis du føler deg svimmel i det hele tatt, kan du stoppe, eller ta en kortere eller mindre pust.

Øvelse for diafragmatisk pusteteknikk

Her er de fem trinnene involvert i diafragmatisk pusting. Du kan praktisere denne øvelsen i 5-10 minutter 1-2 ganger om dagen.

 1. Sitt i en stabil og komfortabel stilling med ryggraden rett og lang. Hvis du sitter på gulvet, kan du bruke en pute eller et foldet teppe under baksiden av hoftene for støtte. Hvis du sitter på en stol, sørg for at begge føttene er flatt på gulvet.

 2. Lukk øynene eller slapp av i blikket og ta flere dype pust gjennom nesen. La kroppen din slappe av og gi bevisstheten til pusten. Pass på at det ikke er spenninger i skuldre, nakke eller ansikt.

 3. Legg en hånd på øvre bryst og en hånd på magen. Pust sakte inn gjennom nesen til du kjenner magen heve seg litt mot hånden. Pust sakte ut og kjenn at magen faller bort fra hånden mot ryggraden. Pust hele veien ut av lungene dine, helt til du er tom for luft. Pust så inn, hele veien til du kjenner at hånden på magen din løftes opp. Hvis brystkassen din beveger seg mer enn magen, puster du sannsynligvis ikke dypt nok. Repeter 10-15 ganger, eller helt til du merker at pusten går helt ned i magen.

 4. Arbeid for at pusten skal være sakte og dyp med bare magen i bevegelse. Prøv å holde brystet så stille som mulig. Fortsett med disse dype åndedragene i flere minutter.

 5. Når du har lært teknikken, arbeid med å bruke magepust både under meditasjon, yoga og stressmestring.

Meditasjonsøvelser
når du pendler nr. 2

Denne meditasjonsøvelsen kan brukes når man benytter offentlig transportmiddel.

 1. du kan sitte eller stå.
 2. du kan holde øynene åpne eller lukket. Hvis du lukker øynene, så forsikre deg om at omgivelsene er trygge.
 3. fokuser på pusten.
 4. vær oppmerksom på lydene rundt deg, hvordan kroppen føles og hvordan kjøretøyet beveger seg.
 5. legg merke til menneskene rundt deg.
 6. akkurat som deg, kanskje de også opplever noe inni seg.
 7. dette kan hjelpe deg til å føle tilknytning, og føle deg mindre isolert.

Meditasjonsøvelser
når du pendler nr. 1

Vi bruker mye av vår tid på busser, tog eller i bilen. Noen ganger kan dette oppleves stressende. Spesielt når vi står fast i trafikken. For å slappe av og nyte pendlingen, praktiser meditasjon som styrker oppmerksomheten. Det er viktig å notere at man bør forsikre seg om sin egen sikkerhet når man gjør slike meditasjonsøvelser.

Denne meditasjonen bør praktiseres når man kjører bil.

 1. sett mobilen på lydløs.
 2. skru av radio eller andre lydanlegg.
 3. lukk alle vinduer for å unngå distraksjon.
 4. start med å puste dypt.
 5. vær oppmerksom på stillheten og omgivelsene rundt deg.
 6. fokuser på dine omgivelser når du kjører, mens du holder øye på veien.
 7. ta aldri øynene bort fra veien. Dette er livsviktig for din sikkerhet.
 8. bruk ditt sidesyn til å bli bevisst på omgivelsene.
 9. bli bevisst på landskapet, lyder og synsvidde når du er på veien.
 10. vær oppmerksom på kjøringen, og hva hver del av kroppen din gjør.
 11. føl føttene dine på pedalene.
 12. føl hendene dine på rattet.
 13. kjenn på følelsen av å sitte i førersetet.
 14. legg merke til hvordan du føler deg i alle deler av kroppen. Har du hodepine? Er du stiv i skuldrene?
 15. kjenn nå hvordan alle smerter, spenninger og stress forlater kroppen din.
 16. mens du kjører, kan det hende du blir stående i kø, eller noen bremser deg. Hvis slike hendelser oppstår, er det nødvendig at du identifiserer alle følelsene som dukker opp i deg når dette skjer. Blir du sint, engstelig eller frustrert?
 17. prøv å forstå hvorfor du kjenner disse negative følelsene.
 18. når du forstår hvorfor du reagerer slik du gjør, leder det gjerne til endring i ditt perspektiv. Du begynner å føle annerledes, og blir mottagelig for et annet tankesett.
 19. når du stopper for trafikklys eller stoppskilt, pust dypt for å roe deg ned.
 20. når tankene begynner å vandre, bring deg tilbake til her og nå.

Meditasjonsøvelse
når du går Nr. 2

 1. gå vanlig i 10 – 15 skritt. Gjerne små skritt.
 2. plasser hendene bak på ryggen eller langs siden. Velg det som gjør deg mest komfortabel.
 3. stopp og start å puste normalt i et par minutter, eller så lenge du har behov for det.
 4. gå noen skritt.
 5. stopp og pust igjen.
 6. repeter disse punktene så lenge du ønsker.
 7. for hvert steg, føl hver bevegelse av føttene dine. Som når du løfter foten, eller når foten berører bakken.
 8. fokuser på pusten og føttenes bevegelse på bakken.
 9. når tankene vandrer, flytt fokuset tilbake til pusten og gangen.

Meditasjonsøvelse
når du går Nr.1

Som nevnt tidligere, kan du innlemme meditasjon i din daglige rutine. Du kan praktisere denne meditasjonsøvelsen mens du går en tur, går til jobben eller løper ærender.

 1. gå normalt i ditt vanlige tempo.
 2. du kan legge hendene på magen, i siden eller bak på ryggen. Gjør det som gjør deg mest komfortabel.
 3. tell alle skrittene du tar fra 1 til 10. Start deretter på nytt fra 1 (dette punktet er valgfritt).
 4. fokuser på hvordan føttene føles når du tar hvert skritt.
 5. kjenn hvordan dine ben og alle andre deler av kroppen beveger seg.
 6. siden du går utendørs, vil du kanskje oppleve distraksjon eller at tankene begynner å vandre. Dette vil kanskje skje et par ganger, men du skal ikke la det frustrere deg. Bare styr oppmerksomheten din tilbake til gåingen.
 7. vær oppmerksom på omgivelsene rundt deg, og føl alt.
 8. husk at du er utendørs, så sørg for at du forblir trygg.
 9. fokuser oppmerksomheten på alle lydene rundt deg.
 10. ikke forsøk å identifisere noen av lydene eller bli underholdt eller forstyrret av dem.
 11. legg kun merke til lydene uten å bli opphengt av dem.
 12. fokuser nå på hva du lukter.
 13. akkurat som med lydene, ikke forsøk å identifisere luktene eller føle noe om dem.
 14. bring nå bevisstheten til synet ditt.
 15. legg merke til objekter og farger rundt deg.
 16. ikke la noe distrahere deg, bare vær oppmerksom på dem. Hvis noe distraherer deg, bring deg bare tilbake til følelsen av bevissthet.
 17. ikke slentre av gårde, gå bare naturlig og vær oppmerksom.
 18. fortsett å gå mens du er oppmerksom på omgivelsene og alt rundt deg.
 19. ikke gjør noe eller forandrer noe. Bare gå mens du er oppmerksom.
 20. forbli i denne tilstanden i noen minutter.
 21. i slutten av meditasjonen, bring ditt fokus tilbake til øvelsen. Føl føttene dine på bakken og hvordan kroppen beveger seg med hvert skritt.
 22. når du er ferdig med å meditere, stå stille et par minutter. Forsøk å ta med deg denne følelsen av oppmerksomhet resten av dagen.

Meditasjon for å lege muladhara

Denne meditasjonsøvelsen bør også praktiseres utendørs. Som i din hage eller i en park.

 1. finn et stille sted utendørs.
 2. ta av deg skoene.
 3. stå barfot på bakken.
 4. føl kontakten mellom deg og bakken gjennom dine nakne føtter.
 5. forsikre deg om at du står riktig oppreist og rett i ryggen.
 6. lukk øynene.
 7. slapp av i skuldrene.
 8. sett begge armene i siden.
 9. bøy knærne lett.
 10. fokuser på fotsålene.
 11. føl energien mellom føttene og jorden.
 12. kjenn at føttene dine er stødig plassert på bakken.
 13. se for deg at en oppadvendt styrke holder deg på plass.
 14. la din bevissthet bevege seg gjennom hele kroppen din.
 15. føl hver del av kroppen din, som den får støtte fra basen din.
 16. når bevisstheten når toppen av ryggradens kjerne, visualiser at ditt kronechakra er separat fra kroppen din og blir løftet opp til himmelen.
 17. bli i denne tilstanden i noen minutter.

Beroligende meditasjonsøvelse

Denne typen meditasjon burde praktiseres utendørs. Disse øvelsene er ulik øvelsene for å jorde seg selv, fordi du skal bevege deg i stedet for å sitte stille.

 1. finn et stille sted utendørs.
 2. stå stødig på bakken.
 3. føl bakken under føttene dine.
 4. legg hendene på brystet.
 5. pust dypt 3 ganger.
 6. ta hendene sakte bort fra brystet.
 7. begynn å gå sakte.
 8. fokuser på øyeblikket og hvert steg du tar.
 9. kjenn bakken under deg i hvert steg du tar.
 10. pust dypt ved hvert steg.
 11. føl at energien i luften flyter inn i deg.
 12. repeter disse punktene helt til du føler at energien i deg forandrer seg.

Meditasjonsøvelse nr. 3

 1. finn et stille sted.
 2. sitt i en komfortabel posisjon.
 3. rett deg i ryggen.
 4. slapp av i skuldrene, og musklene fra pannen til tærne.
 5. føl at hjertet ditt er åpnet.
 6. pust dypt inn og ut.
 7. kjenn at luften fyller magen din.
 8. fokuser kun på pusten.
 9. ro ned tankene dine.
 10. bring fokuset til ditt rotchakra.
 11. visualiser en rød ball i muladhara.
 12. dette røde lyset får deg til å føle deg trygg.
 13. det jorder deg til bakken under deg.
 14. jorden støtter deg.
 15. du er omringet av hele universet.
 16. føl at styrke og fred flyter igjennom deg.
 17. føl deg i kontakt med alle deler ved deg selv.
 18. visualiser at energi kommer fra det røde lyset.
 19. konsumer denne energien, og la den holde deg jordet.
 20. når du er ferdig med meditasjonen, sitt i ro en stund.
 21. begynn deretter å bevege forskjellige deler av kroppen, som armer, skuldre, fingre og tær, samtidig som du fokuserer på følelsen av velvære du har i alle deler av kroppen. Nå kan du forsiktig åpne øynene og reise deg.

Meditasjonsøvelse nr. 2

 1. finn et stille sted.
 2. sitt i en komfortabel stilling.
 3. fokuser på ditt rotchakra.
 4. lukk øynene.
 5. visualiser ditt favoritt tre. Hvis du ikke har et favoritt tre, så visualiser et hvilket som helst tre.
 6. se for deg at treets stamme vokser fra rotchakra.
 7. pust inn. Pust ut. Dypt og rolig.
 8. føl at du har bakkekontakt og røtter i jorden.
 9. hver gang du puster ut, gi slipp på alt som du ikke trenger eller som ikke er til fordel for deg.
 10. se for deg at alt blir frigjort og sluppet nedover stammen, og ut i bakken under deg.
 11. hver gang du puster inn, se for deg at kroppen din får tilførsel av næring.
 12. repeter inn- og utpust, mens du visualiserer som beskrevet i punktene over. Gjenta 4 – 5 ganger.
 13. føl at bakken under deg, støtter deg og omfavner deg.
 14. når du er ferdig med meditasjonen, sitt i ro en stund.
 15. begynn deretter å bevege forskjellige deler av kroppen, som armer, skuldre, fingre og tær, samtidig som du fokuserer på følelsen av velvære du har i alle deler av kroppen. Nå kan du forsiktig åpne øynene og reise deg.

Meditasjonsøvelse nr. 1

 1. finn et stille sted.
 2. sitt i en komfortabels posisjon med bena i kors. En yogamatte er å foretrekke. Hvis det er vanskelig å sitte på gulvet, kan man sitte på en pute eller i en stol.
 3. sitt rett i ryggen.
 4. plasser begge hendene på knærne, med håndflatene opp.
 5. du kan bruke gaya mudra tegn, ved å la pekefinger og tommel berøre hverandre, så de former en sirkel. (pekefingeren symboliserer den individuelle bevissthet, og tommelen den universelle bevissthet, en forening av selvet og altet. Ved å bruke dette mudraet sentrerer man seg og kobler seg på sitt høyere selv. Med håndflatene vendt opp er man mottakelig og konsentrert, og kan med dette mudraet oppleve å lettere opprettholde fokus og kanalisere energi. Gyan mudra er kjent som «visdommens speil» eller kunnskapens mudra).
 6. forsikre deg at hele kroppen er avslappet, også ansiktsmusklene.
 7. lukk øynene.
 8. trekk pusten dypt inn gjennom nesen.
 9. kjenn at pusten fyller hele magen og helt ned til muladhara / rotchakra.
 10. visualiser nå et rødt lys i rotchakra, helt nederst i ryggraden.
 11. når du trekker pusten inn, visualiser det røde lyset som en ball som vokser.
 12. la det åpne energien.
 13. hver gang du trekker pusten, se for deg at det røde lyset vokser.
 14. se for deg at det røde lyset strekker seg ned til føttene, for å holde deg jordet.
 15. nå er du i kontakt med jorden.
 16. føl energien beveger seg gjennom deg.
 17. visualiser at det røde lyset beveger seg til hoftene og bena.
 18. visualiser at den røde ballen av rødt lys gir deg energi som leger kroppen din.
 19. musklene i kroppen slapper av.
 20. blodet flyter fritt i kroppen din, uten restriksjoner.
 21. du er omgitt av det røde lysets legende energi, samtidig som det fyller deg med sin varme.
 22. pust dypt fra magen, 4 ganger.
 23. den 5 gangen, trekk pusten dypt og syng «lam».
 24. slipp pusten samtidig som du trekker ut bokstaven «m».
 25. tren på puste- og syngeøvelsen i et par minutter.
 26. gradvis pust normalt.

Når du er ferdig med meditasjonen, sitt i ro en stund. Sitt stille og kjenn på hvordan du føler deg i rotchakra og bena. Begynn deretter å bevege forskjellige deler av kroppen, som armer, skuldre, fingre og tær, samtidig som du fokuserer på følelsen av velvære du har i alle deler av kroppen. Nå kan du forsiktig åpne øynene og reise deg.

Energisenteret kommer i ubalanse eller blir blokkert, når våre tanker og følelser enten er i konflikt med eller trekker seg tilbake fra vår fysiske virkelighet, og vi ikke justerer oss selv. Symptomer på balanse og blokkering av rotchakra kan inkludere ulike mentale tegn som angstlidelser, sløvhet, treghet og spiseforstyrrelser. 

Det røde energisenteret har de grunnleggende behovene for overlevelse, sikkerhet og trygghet. Rotchakra er sterkt relatert til vår kontakt med jorden, og gir oss muligheten til å være i bakkekontakt i jordplanet. Rotchakraets kroppsdeler inkluderer nedre del av kroppen – hofter, ben og kjønnsorganer. 

“Jeg blir alltid støttet og beskyttet. Jeg føler meg fredelig, jordet og trygg. Som et tre er jeg forankret i jorden. Jeg er takknemlig for å vite at jeg alltid er dypt elsket og støttet av dette universet”

Spør Coachen er en tilleggstjeneste som vi tilbyr med medlemskapet «Chakaratrening + Bevissthetstrening. Våre coacher kan sees som en personlig trener, en veileder som sammen med deg, kan veilede i trening med tett og individuell oppfølging, om ønskelig.

I vårt program tar vi i bruk den gode samtalen som fundament. Samtale mellom deg og coachen avdekker snarlig hvor skoen trykker. I samarbeid finner dere ut hvilken tilnærming som er best for å forløse de «ømme» punktene — enten det er å avdekke skyggesider i deg selv, og / eller finne nye innfallsvinkler for hele situasjonen.

Dine mønstre blir tydeligere, og du ser hva som tjener deg og hva som hindrer eller hemmer deg. Parallelt med at du får en dypere innsikt i deg selv gjennom chakra- og bevissthetstrening, vil du evne å finne en praktisk struktur for det du vil gjennomføre og oppnå.

 

Prisoversikt

Spør Coachen

Pr. time (50 min.)

Sum

1 klipp

Kr. 800,-

Kr. 800,-

2 klipp

Kr. 750,-

Kr. 1 500,-

3 klipp

Kr. 710,-

Kr. 2 130,-

Det indigo energisenter

Dette energisenteret ligger mellom øyenbrynene, i midten av hodet, over hypofysen. Energisenteret er en del av vår subtile kropp og vår evne til å intuitivt «se», og være i harmoni med våre instinkter og indre kunnskaper. Energisenteret representerer supersensitivitet og evnen til å oppnå universell bevissthet.

På samme måten som det røde og oransje energisenteret har innvirkning på seksualiteten, så er det indigo og fiolette energisenteret knyttet med spiritualitet, til opplysning og det guddommelige. 

Når energisenteret er i ubalanse, kan vi miste kontakten med oss ​​selv og vår indre stemme, eller vi ganske enkelt kan bli for logiske.

Nøkkelord: “jeg ser” med retten til å føle ett med universet og følge egne visjoner.

Det blå energisenteret

Det blå energisenteret ligger i halsområdet. Dette energisenteret er knyttet til skjoldbruskkjertelen som ligger foran på halsen. Den produserer hormoner som regulerer stoffskiftet og styrer energien som flyter gjennom systemet vårt. Dette energisenteret er også knyttet til blant annet strupen, stemmebånd og øvre del av lungene.

Følelsesmessig representerer det blå energisenteret kommunikasjon, som handler om å snakke ut sin sannhet. Det gjenspeiler vår evne til å si sannheten, være ærlig og med integritet. Det er det mest personlige energisenteret som betyr at det påvirker vårt verbale og kunstneriske utrykk. Som handler om å utrykke den vi er til omverden, i den grad vi lever ut vårt autentiske jeg.

Nøkkelord: “jeg taler” med retten til å uttrykke følelser og leve i sannhet.

Det grønne energisenteret

Det grønne energisenteret mer kjent som hjertechakra, ligger i midten av brystet, over hjertet og thymuskjertelen. Dette energisenteret forbinder våre tre lavere energisentre (følelser) med våre tre øvre (tanker). Det grønne energisenteret er det fjerde og midterste, selve broen mellom de lavere, mer materielle energisentrene og de høyere energisentrene som er knyttet til vår spiritualitet.

Når det grønne energisenteret er i balanse føler vi kjærlighet og omtanke for oss selv og andre. Vi forstår at vi ikke er alene og separert, men at vi derimot er ett med universet og hele skaperverket. Vi respekterer våre medmennesker, og tillater dem å være seg selv. Vi er ekte og hele, har tilstedeværelse og indre ro, uavhengig av hva som foregår rundt oss.

Nøkkelord: “jeg elsker” med retten til å elske den jeg vil og bli elsket for den jeg er. 

Det gule energisenter

Det tredje energisenteret er det gule solar plexus, som ligger i midten av kroppen, rett under ribbeina, over bukspyttkjertelen. Energisenteret solar plexus er en betegnelse på nervefletningen plexus solaris, som inneholder både fibre fra det sympatiske og det parasympatiske nervesystemet. Derfor kan et slag mot det gule energisentret føre til alvorlige forstyrrelser i det autonome nervesystemet i form av økt hjertefrekvens eller pustebesvær (kilde: store medisinske leksikon). 

Dette gule energisenteret er relatert til vår indre kriger, mot og viljestyrke. Fri vilje og mental styrke vises i et åpent energisenter med jevn og fri flyt.

Nøkkelord: “jeg gjør” med retten til å handle og lytte til min magefølelse og intuisjon.

Det oransje energisenter

Det andre er det oransje energisenter. Dette senteret ligger ved bunnen av magen, og gir energi blant annet til nedre del av ryggen, og er relatert til vår seksualitet, kreativitet og glede.

Når det oransje energisenteret er i ubalanse, kan vi føle at vi ikke utfører tilfredsstillende arbeid, vi har kanskje ikke en sunn holdning til sex, eller opplever at det ikke er nok lekenhet i livet vårt. Vår kreative kraft ligger i dette energisenteret og i ubalanse ødelegges kreativiteten gjennom frykt, sinne og sjalusi. Selvfølelsen undertrykkes og våre relasjoner lider, nytelse og uttrykk for livsglede er fraværende.

Nøkkelord: “jeg føler” med retten til å føle det jeg vil og bli respektert for den jeg er.

Det røde energisenteret

Vårt energisystem består av syv hoved energisentre. Disse sju energisentrene representerer kroppslige kraftsentre som gjennomsyrer, påvirker og jobber i den fysiske kroppen vår. Det røde energisenteret er det nederste og første. Dette ligger nederst ved bunnen av ryggraden og representerer vår grunnmur, våre røtter, trygghet og stabilitet. Det er relatert til vår kjernefølelse av trygghet, selve grunnlaget som vi er bygget på. Dette dekker våre grunnleggende overlevelsesbehov som mat, husly og vann. Det relaterer seg også til vårt forhold til økonomiske livsbehov, rikdom og overflod, og hvordan vi dyrker dette forholdet.

Når dette energisenteret er i ubalanse, kan vi oppleve følelsen av frykt, knapphet, utrygghet, usikkerhet og rastløshet. Vi kan være følelsesmessig ustabile og ha tillitsproblemer, og vanskelig for å prioritere egne grunnleggende behov.

Nøkkelord: “jeg er” med retten til å ha og overleve.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.