Velkommen til by icons Coaching Center

Ved å registrere deg med en Coaching Center / chakra- og bevissthetstrenings-konto inngår du en juridisk bindende avtale med by icons. Før du går inn i den fantastiske verden av muligheter som ligger i trening av chakra- og bevissthetstrening, ta et øyeblikk og les disse bruksvilkårene nøye. Disse bruksvilkårene er viktige siden de regulerer forholdet mellom deg selv og coaching center / chakra- og bevissthetstrening – og som sådan påvirker dine juridiske rettigheter og forpliktelser.

Bruksvilkår for Coaching Center / Chakra- og bevissthetstrening

By icons AS og dets tilknyttede nettsteder (heretter «Coaching Center / by icons», «oss», «vår/vårt/våre» eller «vi») tilbyr en medlemstjeneste med personlig tilpassede funksjoner («tjenesten») som lar våre brukere (heretter «du/deg») få tilgang til treningsrom, teknikker, øvelser, informasjon og annet innhold («innholdet») som gjøres tilgjengelig over Internett via tjenesten, til en kompatibel Internett-tilgjengelig enhet.

For å få tilgang til våre tjenester trenger du en aktiv coaching center / chakra- og bevissthetstrenings-konto. Når du oppretter en konto, må du eksplisitt godta og akseptere disse bruksvilkårene. I tillegg kreves det et aktivt medlemskap for å bruke tjenesten. De fleste medlemmer reguleres av ytterligere medlemsspesifikke vilkår («medlemsvilkår») som du må godta når du registrerer deg for det spesifikke medlemskapet. Informasjon om medlemsplanene som tilbys, finner du på coaching center / by icons-nettsted.

Bortsett fra disse bruksvilkårene, er avtalen med coaching center / by icons også regulert av: (i) informasjonen du får oppgitt under kjøpet; og (ii) eventuelle medlemsvilkår du godtar for ditt spesifikke medlemskap. Sammen kalles all informasjon som regulerer ditt forhold til coaching center / by icons «Avtalen».

Coaching Center / by icons leverer tjenesten i henhold til vilkårene og betingelsene lagt frem i Avtalen. Hvis du ikke godtar Avtalen, kan du ikke bruke tjenesten eller få tilgang til eller bruke innhold som leveres via tjenesten.

Coaching Center / by icons kan på ethvert tidspunkt endre og oppdatere bruksvilkårene og medlemsvilkårene, samt eventuelle andre vilkår som omfattes av Avtalen. Dette kan eksempelvis være endringer i pris, tilgang til treningsrom eller tilgang til avdelinger i treningsrommene. Slike endringer vil varsles med minimum 30 dager slik at du vil kunne oppsi ditt medlemskapet og avslutte bruken innen du faktureres for en ny avtaleperiode, dersom du ikke lenger ønsker å fortsette medlemskapet etter endringen har trådt i kraft. Du finner den til enhver tid gjeldende versjon av bruksvilkårene og medlemsvilkårene på Coaching Center / by icons nettsted.

Du finner mer informasjon på Coaching Center / by icons nettsted og i vårt kundesenter.

 1. Aldersgrense og kontokvalifisering

1.1.

For å være kvalifisert til å inngå avtalen og opprette en konto eller inngå en medlemsplan med Coaching Center / by icons, må du:

 • være minst atten (18) år gammel og/eller på annen måte ha autorisasjon og juridisk fullmakt til å inngå denne avtalen ved lov i Norge der tjenesten er gjort tilgjengelig for deg;
 • være bosatt i Norge hvor tjenesten gjøres tilgjengelig for deg;
 • oppgi riktige personlige opplysninger der det forespørres;
 • oppgi en gyldig betalingsmetode;
 • godta å overholde avtalen.
 1. Tjenesten

2.1.

Coaching Center / by icons tilbyr en personlig, digital medlemstjeneste der du kan strømme innhold, lese informasjon og gjøre øvelser via en kompatibel Internett-tilgjengelig enhet. Tjenesten er tilgjengelig via nettstedet coachingcenter.byicons.com og kan bare brukes til din ikke-kommersielle personlige bruk i samsvar med avtalen.

2.2.

For å kunne bruke tjenesten må du bruke en enhet som er kompatibel med Coaching Center / by icons tekniske krav. Tjenesten har kanskje ikke identisk funksjonalitet på tvers av alle enheter og plattformer.

2.3.

Coaching Center / by icons oppdaterer nettstedet regelmessig for å sikre nettstedets sikkerhet, oppfylle lovkrav, samt for å oppdatere og forbedre brukeropplevelsen.

2.4.

Coaching Center / by icons forbeholder seg retten til når som helst å endre de tekniske kravene for bruk av tjenesten og å endre, legge til eller fjerne forretningspartnere og betalingsmetoder. Slike modifikasjoner og endringer vil bli lagt ut på Coaching Center / by icons nettsted.

 1. Medlemskap og utvidelse av tilgang

3.1.

Coacing Center / by icons tilbyr medlemskap med mulighet for utvidelser for tilgang til flere treningsrom og avdelinger, som kan endres fra tid til annen. Informasjon om medlemskap og type utvidelser for tilgang til flere treningsrom og avdelinger som for øyeblikket leveres av Coaching Center / by icons, finnes på Coaching Center / by icons nettsted.

3.2.

Tjenesten som leveres til deg, avhenger av medlemskap og type utvidelse du har kjøpt tilgang til og du har registrert deg for.

3.3.

Coaching Center / by icons forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å fjerne eksisterende medlemskap eller å endre funksjoner eller funksjonalitet i medlemskap og/eller treningsrom og/eller avdelinger. Endringer i medlemskap kan baseres på ulike faktorer, f.eks. forbedring/håndtering av tjenesten, overholdelse av rettighetsinnehaveres krav eller juridiske eller tekniske krav. Hvis slike endringer påvirker et eksisterende medlemskap negativt på mer enn en begrenset måte, vil du bli informert og ha mulighet til å si opp medlemskapet, se avsnitt 11 og dine medlemsvilkår.

 1. Gratis prøveperiode og andre kampanjer

4.1.

Medlemskapet ditt kan starte med en gratis prøveperiode på tjenesten («gratis prøveperiode») eller en annen kampanje. Den gratis prøveperioden og andre kampanjer er ment for å la brukere prøve tjenesten gratis eller for redusert pris for første gang. En gratis prøveperiode kan derfor ikke brukes mer enn én gang per person. Gratis prøveperiode og/eller kampanje-kvalifisering bestemmes av Coaching Center / by icons etter eget skjønn, og Coaching Center / by icons kan begrense kvalifikasjonen for å forhindre misbruk av gratis prøveperiode eller kampanje. Coaching Center / by icons forbeholder seg retten til å tilbakekalle eller si opp en gratis prøveperiode eller kampanje hvis Coaching Center / by icons, etter eget skjønn, fastslår at en bruker ikke er kvalifisert. Du kan ikke kombinere gratis prøveversjon eller kampanjetilbud med andre tilbud.

4.2.

Når du registrerer deg for en gratis prøveperiode, erkjenner og samtykker du i at du automatisk vil bli overført til et betalt medlemskap ved slutten av den gratis prøveperioden, med mindre du avslutter medlemskapet ditt før den første betalingen, i hvilket tilfelle du ikke vil bli belastet, og medlemskapet ditt vil bli kansellert.

 1. Priser og betalinger

5.1.

Priser vises på Coaching Center / by icons nettsted og vil bli tydelig kommunisert til deg når du registrerer deg for et medlemskap. Prisene kan variere avhengig av medlemskap og type avdeling og/eller betalingsmetoden som brukes. Hvis prisene varierer, vil Coaching Center / by icons kommunisere dette på Coacing Center / by icons nettsted i forbindelse med den generelle informasjonen om priser. Prisene inkluderer ikke datakommunikasjonskostnader eller -avgifter som din internett- eller telekommunikasjonstjenesteleverandør kan kreve i henhold til din kontrakt med en slik tjenesteleverandør.

5.2.

Du kan når som helst utvide tilgang til treningsrom og avdelinger. Coaching Center / by icons kan, etter eget skjønn, tillate at slike bytter oppstår før slutten av den gjeldende medlemsperioden.

5.3.

Coaching Center / by icons kan gjøre endringer i prisen på tjenesten ved å gi deg skriftlig varsel minst 30 dager i forveien. Et slikt varsel vil alltid gi deg nok tid til å kansellere medlemskapet ditt før den nye prisen trer i kraft. Ved å ikke kansellere medlemskapet, godtar du den nye prisen for tjenesten. Prisendringer kan baseres på ulike faktorer, f.eks. forbedring/administrasjon av tjenesten eller endringer i avtaler med tilknyttede selskaper med oss.

5.4.

Medlemskap og utvidelser av treningsrom og avdelinger betales på forskudd (eller som avtalt på annen måte) til medlemskapet kanselleres. Coaching Center / by icons gir ingen delvise eller fullstendige refusjoner eller kreditter når medlemskapet er startet, med mindre annet er angitt i avtalen.

5.5.

Når det gjelder kredittkort, må du være oppmerksom på at Coaching Center / by icons kan nekte eller blokkere kredittkort som ikke er utstedt i Norge. Coaching Center / by icons forbeholder seg også retten til når som helst og etter eget skjønn å nekte visse typer kredittkort.

 1. Gavekort

6.1.

Coaching Center / by icons kan tilby forskjellige typer gavekort. Noen gavekort kan være produkt-spesifikke, noe som betyr at et gavekort er koblet til et bestemt medlemskap, treningsrom eller avdeling. Ethvert slikt gavekort kan kun brukes sammen med et medlemskap, treningsrom og/eller avdeling. Når du aktiverer et gavekort mens du har et betalt medlemskap, vil det betalte medlemskapet bli satt på pause for varigheten av medlemsperioden på gavekortet.

 1. Immaterielle rettigheter

7.1.

Tjenesten og innholdet er vårt og/eller våre lisensgiveres opphavsrettslige eiendom. Alle varemerker, tjenestemerker, handelsnavn, kjennetegn, domenenavn, patenter, oppfinnelser, forretningshemmeligheter, opphavsrettigheter, databaserettigheter og alle andre immaterielle eller industrielle eiendomsrettigheter (inkludert kunnskap), i tjenesten eller innholdet eies av oss eller våre lisensgivere, eller eventuelle tilknyttede selskap til oss eller våre lisensgivere. Ingen elementer av tjenesten eller innholdet kan brukes eller utnyttes på noen annen måte enn som en del av tjenesten som tilbys deg, og i den grad det er uttrykkelig tillatt i henhold til avtalen. Vi overfører ikke noen rettigheter (inkludert immaterielle rettigheter) eller eiendomsrett til tjenesten eller deler av den til deg, og vi overfører heller ikke slike rettigheter eller eiendomsrett til innholdet eller deler av det. I tillegg skal ingenting tolkes som at Coaching Center / by icons tildeler, ved implikasjon eller på annen måte, noen lisens eller rett til bruk av noe varemerke som vises på eller i tjenesten eller innholdet til deg.

 1. Innholds- og programvarelisens

8.1.

Innholdet i tjenesten er i stadig utvikling og oppdateres regelmessig for å f.eks. forbedre tjenesten eller overholde juridiske krav, immaterielle rettigheter, rettighetsinnehaveres forespørsler eller våre interne retningslinjer for innhold. Dette betyr at innholdet som tilbys deg via tjenesten kan variere fra tid til annen og mellom de ulike regionene i Norge der tjenesten er tilgjengelig, og at innhold kan endres, fjernes eller oppdateres uten varsel, så lenge endringen ikke påvirker deg negativt på en ikke uvesentlig måte. Innholdet kan også variere avhengig av din gjeldende lokasjon når du benytter tjenesten.

8.2.

Tjenesten er konfigurert for å muliggjøre bruk av nettstedet og innholdet, som eies eller lisensieres av oss. I henhold til vilkårene i avtalen og din betaling av ethvert gjeldende gebyr, gir Coaching Center / by icons deg herved en begrenset, gjenkallelig, ikke-eksklusiv, ikke-viderelisensierbar, ikke-overførbar lisens til å få tilgang til og bruke tjenestens programvare og innholdet (kun innenfor tjenesten) for din personlige ikke-kommersielle bruk via en kompatibel Internett-tilgjengelig enhet.

8.3.

Du erkjenner, garanterer og samtykker i å sørge for at du, og/eller andre som du gir tilgang til tjenesten via kontoen din, ikke vil kopiere, reprodusere, duplisere, endre, tilpasse, lage avledede arbeider fra, vise, publisere, distribuere, disseminere, kringkaste, sende, selge, leie, lease, låne ut, underlisensiere eller sirkulere eller på annen måte utnytte for noe formål (kommersielt eller annet) noe materiale, innhold og/eller deler av eller hele tjenesten (inkludert, uten begrensning, visning og distribusjon av innholdet, tjenesten og/eller annet materiale via et tredjepartsnettsted eller på annen måte).

8.4.

Du erkjenner, garanterer og godtar også å sørge for at du, og/eller alle som du gir tilgang til tjenesten via din konto, til enhver tid vil overholde avtalen og spesifikt ikke; (1) omdistribuere, omgå eller deaktivere noe system for innholdsbeskyttelse eller teknologi for administrasjon av digitale rettigheter som brukes i tjenesten; (2) dekompilere, foreta omvendt utvikling av, demontere eller på annen måte redusere en tjeneste til en menneskelig lesbar form; (3) fjerne eventuell identifikasjon, opphavsrett eller andre proprietære merknader; eller (4) få tilgang til eller bruke tjenesten på en ulovlig eller uautorisert måte eller på en måte som antyder en tilknytning til våre produkter, tjenester eller varemerker.

8.5.

Bruk av tjenestene og/eller innholdet i strid med dette avsnitt 8 skal alltid anses å utgjøre et vesentlig brudd på denne avtalen og kan føre til krav knyttet til krenkelse av opphavsrett.

 1. Tredjepartsinnhold og koblinger

9.1.

Coaching Center / by icons er ikke ansvarlig for og garanterer ikke kvaliteten eller sikkerheten til noen hyperkoblinger og/eller andre elementer generert av tredjeparter som er tilgjengelige fra tjenesten, vårt nettsted og/eller fora levert av Coaching Center / by icons, både innenfor og utenfor tjenesten.

9.2.

Tjenesten kan integrere, integreres i eller leveres i forbindelse med tjenester og innhold fra tredjeparter. Coaching Center / by icons kontrollerer ikke disse tredjepartstjenestene eller deres innhold, og slike tjenester kan være underlagt separate vilkår og/eller retningslinjer. Du bør lese nøye gjennom alle avtaler, bruksvilkår og/eller retningslinjer for personvern som presenteres for deg, og som gjelder for slike tredjepartstjenester og/eller innhold.

 1. Varighet og oppsigelse

10.1.

Dette avsnitt 10 gjelder med mindre annet er angitt ved registrering for tjenesten eller i medlemssvilkårene.

10.2.

Coaching Center / by icons kan, etter eget skjønn, til tider tilby kunder å sette deres nåværende medlemskap på pause.

10.3.

Ved oppsigelse av medlemskapet ditt, vil medlemskapet avsluttes ved utløpet av din gjeldende medlemsperiode. Hvis du har benyttet deg av et tilbud om gratis prøveperiode, som ennå ikke er utløpt, avsluttes medlemskapet umiddelbart.

10.4.

Coaching Center / by icons kan si opp avtalen med umiddelbar virkning når som helst og uten forhåndsvarsel hvis du unnlater å overholde avtalen eller gjeldende lover, regler eller forskrifter, eller hvis du på annen måte bruker tjenesten på en bedragersk måte eller på en måte som kan forårsake skade på Coaching Center / by icons, deres tilknyttede selskaper eller en tredjepart.

10.5.

Oppsigelse skal ikke ha noen effekt på partenes rettigheter eller forpliktelser i henhold til avsnitt 7 («Immaterielle rettigheter»), avsnitt 13.7 (Brukergenerert innhold) eller andre vilkår i avtalen som etter deres art forblir i kraft selv etter at avtalen er avsluttet. Ved utløpet eller oppsigelsen av avtalen, uansett grunn, vil alle lisenser automatisk og uten ytterligere tiltak opphøre og skal gå tilbake til Coaching Center / by icons.

 1. Coching Center / by icons rettigheter og ansvar

11.1.

Coaching Center / by icons kan til tider kontakte deg. All kommunikasjon mellom Coaching Center / by icons og deg vil være i samsvar med Coaching Center / by icons retningslinjer for personvern.

11.2.

Vi har som mål å gjøre tjenesten tilgjengelig døgnet rundt, syv (7) dager i uken. Coaching Center / by icons gir imidlertid ingen garanti for at tjenesten alltid vil være fri for feil eller avbrudd. Hvis det oppstår feil eller avbrudd som påvirker tjenesten, skal Coaching Center / by icons gis mulighet til å korrigere disse uten å være i strid med avtalen. Coaching Center / by icons har også rett til, innen rimelighetens grenser, å stenge tjenesten, for eksempel, hvis det er nødvendig for å utføre oppgraderinger og vedlikehold.

11.3.

Coaching Center / by icons har rett til, helt eller delvis, å overføre sine rettigheter og forpliktelser i henhold til avtalen til tredjeparter. Coaching Center / by icons har også rett til å engasjere underleverandører til å utføre sine forpliktelser i henhold til avtalen. Alle slike endringer som kan påvirke behandlingen av dine personopplysninger skal håndteres i samsvar med Coaching Center / by icons retningslinjer for personvern.

11.4.

Coaching Center / by icons kan, etter eget skjønn, foreta endringer i avtalen. Når Coaching Center / by icons gjør vesentlige endringer i avtalen som negativt påvirker tjenesten eller medlemskapet ditt, vil dette bli kommunisert til deg, f.eks. ved å sende deg en e-post, tekstmelding eller et varsel via tjenesten. Slik kommunikasjon vil bli sendt av Coaching Center / by icons minst tretti (30) dager før endringene trer i kraft, slik at du kan avslutte medlemskapet før endringene hvis du ønsker det. Din fortsatte bruk av tjenesten vil utgjøre din aksept av endringene. Det er derfor viktig at du leser alle varsler eller meldinger fra oss nøye. Hvis du ønsker å avslutte medlemskapet ditt på grunn av slike oppdateringer eller endringer i avtalen, kan du gjøre dette ved å følge instruksjonene lagt frem i avsnitt 10 og medlemsvilkårene dine.

 1. Dine rettigheter og ansvar

12.1.

Du kan bare bruke tjenesten til din personlige, ikke-kommersielle bruk i samsvar med vilkårene i avtalen og som uttrykkelig tillatt i henhold til avsnitt 8. Du kan for eksempel ikke spille av lydfilm for et publikum eller på et offentlig sted, og du kan ikke på noen måte gjøre tjenesten og/eller innholdet tilgjengelig og/eller gi mulighet for tilgang for noen andre, hverken fysisk eller digitalt.

12.2.

Du er ansvarlig for å ha full kontroll over din konto og for å hindre unødig tilgang til tjenesten. Du forplikter deg også til å følge ethvert krav om passordsikkerhet og ikke avsløre ditt passord eller andre personlige detaljer knyttet til din konto til noen så lenge du abonnerer på tjenesten. Hvis en annen person får tilgang til tjenesten i henhold til disse bruksvilkårene, skal du sørge for at vedkommende som får tilgang til/bruker tjenestene overholder vilkårene i denne avtalen på alle måter, og du skal være ansvarlig for eventuelle brudd på vilkårene i denne avtalen fra en slik person.

12.3.

Hvis du er frakoblet tjenesten i en periode på tretti (30) dager eller mer, kan Coaching Center / by icons blokkere din tilgang til tjenesten til du går på nett igjen. Dette er for å sikre at du fortsatt har et aktivt medlemskap på tjenesten og for å håndtere oppdateringer i innholdet.

12.4.

Det er ditt ansvar å informere Coaching Center / by icons om eventuelle endringer i opplysningene du oppga ved registrering og/eller ved kjøp, spesielt til e-postadressen eller telefonnummeret du opprettet kontoen din med.

12.5.

Du er ansvarlig for alt brukergenerert innhold (f.eks. vurderinger og profilbilde) som du oppretter og deler i tjenesten eller på plattformer relatert til tjenesten (f.eks. sosiale mediekanaler) («brukergenerert innhold»). Du er også ansvarlig for å sikre at du har alle rettigheter (inkludert alle immaterielle rettigheter) dertil, og at slikt brukergenerert innhold vil være i samsvar med vilkårene i denne avtalen og retningslinjene for Coaching Center / by icons-fellesskapet. Du kan ikke dele brukergenerert innhold som er, eller står i fare for å være, ansett som ulovlig, krenkende, støtende, trakasserende, uanstendig, ærekrenkende, diskriminerende, et brudd på personvern eller krenkelse av tredjepartsrettigheter. Du erkjenner og godtar at Coaching Center / by icons har rett til å overvåke, gjennomgå, fjerne eller deaktivere tilgang til brukergenerert innhold når som helst og etter Coaching Center / by icons eget skjønn. Vi ber om at du holder våre tjeneste- og kommunikasjonskanaler så respektfulle og relevante som mulig.

12.6.

Du gir herved Coaching Center / by icons en evigvarende, verdensomfattende, royalty-fri, ikke-eksklusiv, ikke-gjenkallelig, overførbar og underlisensierbar ubegrenset rett til å bruke, inkludert, men ikke begrenset til, være vert for, reprodusere, modifisere, distribuere, vise og på annen måte gjøre offentlig tilgjengelig alt brukergenerert innhold i nå eksisterende eller fremtidige medier for kommersielle formål eller på annen måte, inkludert, men ikke begrenset til, det formål å markedsføre Coaching Center / by icons, tjenesten, innholdet og/eller dets lisensgivere og/eller forretningspartnere.

12.7.

Du har ingen rett til å overføre dine rettigheter og forpliktelser i henhold til avtalen, med mindre du har skriftlig samtykke fra Coaching Center / by icons til å gjøre det.

12.8.

Du må ikke bruke tjenesten på noen måte som forårsaker, eller sannsynligvis vil forårsake at tjenesten blir avbrutt, skadet eller svekket på noen måte, og du må heller ikke bruke tjenesten eller enheten din til ulovlige eller bedragerske formål.

12.9.

Du erkjenner at tjenesten inkluderer innhold som ikke er passende eller egnet for mindreårige. Du samtykker derfor ikke å la mindreårige få tilgang til tjenesten med mindre de er under ditt tilsyn.

12.10.

Dersom det foreligger en mangel eller forsinkelse ved tjenesten skal du gjøre reklamasjon og misligholdsbeføyelser gjeldende i henhold til forbrukerkjøpsloven eller de til enhver tid gjeldende lover og regler for digitale ytelser der hvor tjenesten leveres.

 1. Levering av tjeneste

13.1.

Tjenesten er gjort tilgjengelig for deg i henhold til avtalen med by icons AS, registrert i Norge med organisasjonsnummer 923 698 477 og med adresse Fjordvegen 4342, 6797 UTVIK.

13.2.

Når du kjøper medlemskapet ditt via Coaching Center / by icons nettsted, selges tjenesten til deg av by icons AS.

 1. Kontaktinformasjon

14.1.

Du kan kontakte oss via kanalene nedenfor:

 • Kundesenter for Coaching Center / by icons
 • E-postadresse: support.no@byicons.com
 • Adresse: by icons AS, Fjordvegen 4342, 6797 UTVIK.
 1. Gjeldende lov og tvisteløsning

15.1.

Avtalen skal reguleres og fortolkes i samsvar med norsk lov.

15.2.

Hvis du er misfornøyd med tjenesten, innholdet på den eller med avtalen, og dette ikke skyldes en mangel eller forsinkelse ved tjenesten som kan påberopes etter digitalytelsesloven, er ditt eneste og eksklusive rettsmiddel å avslutte tjenesten. Coaching Center / by icons skal ikke ha noe ansvar for noen indirekte skader, og du samtykker i at ethvert ansvar på vegne av Coaching Center / by icons i alle tilfeller skal være begrenset til beløpet du har betalt til Coaching Center / by icons i løpet av de tolv månedene før kravet ditt. Coaching Center / by icons er ikke ansvarlig for forstyrrelser i Internett-tilgangen din.

15.3.

Ved tvist mellom deg og Coaching Center / by icons som ikke kan løses mellom partene, kan tvisten henvises til Forbrukertilsynet gjennom et klageskjema på nett, som er tilgjengelig på https://www.forbrukertilsynet.no/har-du-en-klage. I motsatt fall skal tvisten avgjøres av de ordinære domstolene i Norge.

Sist gjennomgått 12. desember 2023

By icons AS


by icons Chakra- og bevissthetstrening ubegrenset medlemskap

Disse medlemsvilkårene («medlemsvilkår») regulerer ditt medlemskap i Coaching Center / by icons og supplerer bruksvilkårene for Coaching Center / by icons. Ved konflikt skal disse medlemsvilkårene ha forrang over bruksvilkårene. Hvis du endrer medlemskapet ditt, vil de nye medlemsvilkårene ha forrang over disse medlemsvilkårene. Endringer til og modifikasjoner i disse medlemsvilkårene vil bli gjort i samsvar med bruksvilkårene. Alle personopplysninger vil bli behandlet i samsvar med by icons retningslinjer for personvern. For mer informasjon om dette og Coaching Center / by icons tjenesten generelt, går du til Coachingcenter/byicons-nettstedet.

 1. Chakra- og bevissthetstrening ubegrenset

1.1.

Dette medlemskapet gir tilgang til tjenesten for ét medlem. Medlemskapet tilbys kundene som holder til i Norge. by icons forbeholder seg retten til å kansellere et medlemskap hvis by icons anser at brukeren ikke oppholder seg i dette landet.

1.2.

Medlemmet har tilgang til hele innholdet som medlemmet har åpnet tilgang til ved kjøp i nettstedets betalingsløsning (som kan variere fra tid til annen).

 1. Betaling, periode og oppsigelse

2.1.

Du belastes på forhånd for perioder på 30 dager, fra og med datoen da du aktiverer medlemskapet ditt, eller, hvis medlemskapet har startet med en gratis prøveperiode, fra datoen for utløpet av den gratis prøveperioden.

2.2.

Med mindre annet er avtalt, fornyes medlemskapet ditt automatisk. Hvis du ikke sier opp medlemskapet ditt, gir du oss fullmakt til å belaste deg det neste periodiske medlemsgebyret i samsvar med avtalen, via din valgte betalingsmetode.

2.3.

Ved misligholdt eller forsinket betaling forbeholder by icons seg retten til å suspendere eller avslutte din tilgang til tjenesten. Hvis dette skulle skje, logger du inn på coaching centet / by icons nettsted med dine kontaktopplysninger og passord for å reaktivere medlemskapet ditt. Hvis du har inngått tjenestekontrakten din med en tredjepart (se avsnitt 4.3 nedenfor), må du kanskje kontakte denne tredjeparten for å reaktivere medlemskapet ditt. I tilfelle forsinket/misligholdt betaling, har by icons rett til å belaste deg rimelige strafferenter, påminnelsesgebyrer og eventuelt lovpålagte inkassogebyrer.

2.4.

For å melde deg av et medlemskap, går du til coaching center / by icons nettsted og logger inn. Du finner mer hjelp i Skranken til Coaching Center / by icons. Du kan også kansellere tjenesten ved å kontakte coaching center / by icons på måtene som er beskrevet i avsnitt 5 nedenfor.

 1. Angrefristperiode

3.1.

Når du registrerer deg for dette medlemskapet, har du rett til å avbestille tjenesten før tjenesten er levert. Dersom tjenesten er levert, vil du ha rett til en fjorten (14) dagers angrefristperiode i henhold til Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven). Dersom du ønsker å angre forutsetter dette at du ikke har tatt medlemskapet i bruk og du må informere by icons om dette innen det har gått 14 dager. Angrefristperioden vil gjelde fra datoen da tjenesten blir levert, som er datoen da du registrerer deg for et medlemskap.

3.2.

Angreretten bortfaller dersom leveringen av tjenesten er påbegynt med forbrukerens uttrykkelige samtykke og forbrukeren samtidig erkjenner at angreretten dermed går tapt.

 1. Levering av tjeneste

4.1.

Tjenesten er gjort tilgjengelig for deg i henhold til avtalen av by icons AS, registrert i Norge med organisasjonsnummer 923 698 477 og med adresse Fjordvegen 4342, 6797 UTVIK.

4.2.

Du kjøper medlemskapet ditt via Coaching Center / by icons nettsted, og tjenesten selges til deg av by icons AS.

 1. Kontaktinformasjon

5.1.

Du kan kontakte oss via kanalene nedenfor:

 • Kundesenter for coaching center / by icons
 • E-postadresse: no@byicons.com

Sist gjennomgått 12. desember 2023

by icons AS

 

Du trenger

4 poteter

1 søtpotet

2 gulrøtter

2 sellerirot

2ss olje

Salt, pepper

Del alle rotfruktene i tynne skiver, gjerne med en mandolin. Legg dem i en ildfast form og dryss over olje, salt og pepper

Stek på 220 grader i ca. 25 min.  Snu grønnsakene og pass på at de ikke blir for brent under steking. De skal være gylne og lett brente i kanten.

Legg dem over på papir før du serverer for å trekke ut litt olje.

 

Du trenger

200 g bakte og skrelte rødbeter

125 g smør

200 g 85% sjokolade

140 g rørsukker

2 egg

125 g sikta speltmel

80 g grovhakka valnøtter

½ ts maldonsalt

 
 1. Smelt smør og sjokolade sammen, avkjøl.

 2. Kjør rødbetene i en blender eller stavmikser.

 3. Pisk eggene lett sammen og pisk så inn sukkeret. Det skal ikke være eggedosis, kun lett pisket sammen.

 4. sikt melet inn i eggeblanding.

 5. Vend rødbetepure, salt, sjokoladeblanding og eggeblanding sammen og vend tilslutt inn valnøttene.

 6. Ha i en smurt form (20×30 cm) og stek i ovn forvarmet til 180 grader i 25 min.

 7. Avkjøl kaka helt i formen før du tar den ut.

 

Holder lenge i kjøleskap, hvis den for leve så lenge …

 

Du trenger

2 store gulrøtter

¼  kålrot

1 løk

20 gr ingefær, revet og frisk

2 fedd hvitløk

1 rød chili

8 dl buljong, kyllingkraft eller grønnsaksbuljong

1 boks kokosmelk

1 lime

Koriander, Frisk

2-4 ss yoghurt naturell, eller Skyr (kan sløyfes)

Olje, nøytral olje eller kokosolje

Salt og kvernet pepper

 

Krydrede kikerter

1 boks kokte kikerter

2 ss olivenolje

½ -1 ts chilipulver

½ -1 ts malt spisskummen

1 ts garam masala

Salt etter smak

 
  1. Skrell og skjær grønnsakene i terninger.

  2. Hakk løk, hvitløk og chili (fjern eventuelt frøene hvis du ønsker en mildere chilismak).

  3. Varm en god klunk olje i en mellomstor kasserolle eller gryte.

  4. Fres løken til den begynner å bli myk, uten at den får farge.

  5. Tilsett ingefær, chili og hvitløk. Fres videre i et par minutter under omrøring.

  6. Ha i grønnsakene og fres videre et par minutter under omrøring.

  7. Hel over kraft/buljong.

  8. Kok opp og la det hele småkoke til grønnsakene er helt møre, ca. 20-30 min.

  9. Tilsett kokosmelk og kjør suppen glatt og jevn med en stavmikser eller i en hurtigmikser.

  10. Gi suppen et nytt oppkok og smak til med limesaft, salt og kvernet pepper.

  11. Serveres med en klatt Skyr eller yoghurt naturell. Krydrede kikerter og frisk koriander.

  12. Lag de krydrede kikertene straks du har satt over suppen.

  13. Varm oven til 200 grader.

  14. Skyll kikertene godt i rennende kaldt vann.

  15. Tørk kikertene helt tørre med et rent kjøkkenhåndkle.

  16. Vend kikertene med olivenolje og salt og fordel dem utover et stekebrett med bakepapir.

  17. Stek kikertene i oven i 20-30 min, vend kikertene 2-3 ganger undervis i steking. Kikerten skal bli gylne og sprø på utsiden.

  18. Dryss over krydder og bland godt.

 

Server straks,  sprøheten i kikertene forsvinner så snart de blir avkjølte.

 

Du trenger

2-3 søtpoteter   

5 dl grønnkål

1 håndfull persille

Salt og pepper

 

Til kikerter

2,5 dl kikerter

8 cherrytomater

½ ss sesamolje

½ ts paprika

¼ ts chili

¼ ts hvitløkspulser

½ ts pepper

½ ts salt

Sitronsaft

 

Thahini dressing

¼ dl thahini

¼ dl olivenolje

¼ dl vann

2 ss kokosolje

1 ss eplecidereddik

1 ss sitronsaft

Revet ingefær, etter smak

2 fedd hvitløk, finhakket

Salt og pepper etter smak

 

 1. Forvarm stekeovn til 200 grader.

 2. Vask søtpotetene og tørk de, bruk en gaffel og lag noen lag noen hull. Legg potetene i en ildfast form og stek dem i 45 min – 1 time, kommer litt an på hvor store potetene er, det skal være mykt på innsiden når de stikkes med gaffel.

 3. Deretter lager du tahini dressingen. Bland alle ingrediensene i et glass med lokk, rist godt for å få blandet alt sammen. Lag den minst 20 minutter før servering, oppbevar den i kjøleskapet slik at smakene blander seg og dressingen tykner.

 4. Bland sammen paprika, chili, hvitløkspulver, pepper og salt i en bolle. Del cherrytomatene i to, ha i en bolle. Hakk persillen og legg til side for senere.

 5. Varm en panne på medium til høy varme. Når den er varm, tilsett sesamolje, og kikerter etter 1 minutt. Stek i 5 – 8 minutter, avhengig av hvor varm pannen din er. Rør litt med et tresleiv så ikke kikertene svir seg fast.

 6. Mens kikertene stekes, damper du grønnkålen i litt smør og vann. Smak til med salt og pepper etter ønske.

 7. Legg et papirhåndkle på en tallerken. Når kikertene er jevnt gyllen og sprø, har du de over på papirhåndkleet. Legg dem deretter i bollen med krydder og bland godt. Drypp over med frisk sitron rett før servering.

 

Server søtpotetene sammen med sprøstekte kikerter, dampet grønnkål, cherrytomater, persille og tahini dressing.

Trene meditasjon med Chin / Gyan Mudra

 1. Før du utfører Gyan Mudra, velg et rolig og fredelig sted.

 2. Hold ryggen rett. Hvis det er et problem med å sitte med rett rygg, kan du hvile ryggen med støtte fra en vegg.

 3. Hold hodet rett og stille.

 4. Lukk øynene og prøv å ikke gjøre noen bevegelser i øyelokkene.

 5. Fest den øvre delen av tommelen med den øvre delen av pekefingeren, form en jevn sirkel og hold resten av fingrene rett.

 6. Plasser hendene på knærne med håndflatene vendt oppover.

 7. Fjern alle tanker fra sinnet og fokuser sinnet kun på OM.

 8. Fokuser på pusten din. Fyll lungene med luft og pust sakte ut. Ikke øk eller reduser hastigheten på pusten.

 9. Flytt oppmerksomheten sakte til det tredje øye-chakraet.


Instruksjon:

Det anbefales å ikke bøye tommelen mens du setter sammen pekefinger og tommelfinger-tuppene. Tommelen skal ikke bøye seg mot pekefingertuppene, men pekefingeren skal nærme seg tommelen.     

Årsakene til dette er at tommelen antas å representere universell bevissthet, og pekefingeren angir individuell bevissthet. Når pekefingeren bøyer seg mot tommelen, blir en individuell bevissthet om et vesen overgitt til den universelle bevisstheten. Det betyr at individet har overgitt seg til den universelle eller guddommelige bevissthet.
   

Å bringe sammen tommelen og pekefingeren, som representerer de to virkelighetene, er grunnleggende for den yogiske evolusjonsfilosofien. Det symboliserer overgangen fra mørke til opplysning og uvitenhet til visdom. Dessuten representerer den foreningen av selvet med kosmos, foreningen av ens sjel og den øverste guddommelige sjel.  

Hvor lenge bør jeg gjøre Gyan Mudra?  

Hvis du er nybegynner, kan du gjøre denne mudraen i 10 – 12 minutter og gradvis øke varigheten. Etter å ha øvd på det i en måned, kan du gradvis strekke tiden til tretti minutter. Hvis du føler deg ukomfortabel eller svimmel mens du trener, bør du slutte umiddelbart. 

Bokspust

Bokspust er også kjent som 4-4-4-4. Bokspust er en øvelse som er flott når du er i et øyeblikk hvor du virkelig trenger å fokusere, men også trenger å forholde deg rolig.

Du kan bruke denne teknikken når du skal ha vanskelige samtaler, når du vil våkne og føle deg mer fokusert, eller før du skal inn i et møte.

Teknikken er også bra når du er i en stresset situasjon og trenger å være til stede, men også ønsker å være rolig i situasjonen.

 

UTFØRELSE:

Pust rolig inn gjennom nesen mens du teller 4 sekunder,

Hold pusten inne i 4 sekunder,

Pust rolig ut gjennom munnen mens du teller 4 sekunder,

Hold igjen mens du teller 4 sekunder.

Trekk så pusten inn gjennom nesen … gjenta prosessen.

Denne bokspusten kan virkelig være til hjelp når du er i en stressfull situasjon, eller du ønsker å ha full fokus mens du holder kroppen veldig rolig. Når du er i en situasjon, kan du gjøre denne øvelsen 2-4 ganger.

Bokspusten er også fin å bruke som inngang til meditasjonstrening. Gjør da øvelsen 4 ganger før du går over til vanlig pust.

Denne øvelsen er en av de enkleste og vanligste formene for pustearbeid, et godt sted å starte.

Som en boks, som har fire sider, har denne teknikken fire trinn: Fire tellinger av å puste inn, fire tellinger av å holde pusten, fire tellinger av å puste ut og fire flere tellinger av å holde etter utpusten. 

Når du puster, teller du også stille, som er en slags mantrameditasjon som kan roe nervesystemet og forankre deg i øyeblikket. Det hjelper å bringe oss tilbake til kroppen og vekk fra verdens distraksjoner.

Som en av de mest tilgjengelige formene for pustearbeid, er bokspusting en flott trening når som helst. Gjør det når du trenger et raskt avbrekk fra skrivebordet ditt midt på dagen, når du prøver å slappe av etter at noen klipper deg i kø på kaffebaren eller ganske enkelt når du trenger en pause.

NATURLIG PUST

Naturlig pust er i utgangspunktet pustebevissthet. Det er utgangspunktet for å jobbe med pusten. Det lar oss forstå hvordan vi puster og våre pustemønstre. Det er avslappende, beroligende, kan praktiseres når som helst og er det grunnleggende utgangspunktet for meditasjon.

Sitt i en komfortabel stilling. Kroppen er stabil, skuldrene er avslappede, brystet er åpent og øynene forsiktig lukket. 

Bli bevisst på pusten. Legg merke til om det er grunt eller dypt. Legg merke til hvilken del av kroppen som beveger seg, magen eller brystet. 

Legg merke til om det er noen lyd med pusten. Prøv å fokusere kun på pusten. 

Prøv å bli oppmerksom på temperaturen i pusten. Når luften pustes inn er den litt kjølig, når den pustes ut er den litt varmere. Legg merke til forskjellen. 

Legg merke til om pusten blir jevnere og dypere. 

Legg merke til om det er noen belastning. 

Vær bare oppmerksom på pusten. Prøv nå å bli mer oppmerksom på pusten som kommer inn i neseborene. Fokuser kun på neseborene. 

Legg nå merke til pusten som strømmer ned mot lungene. Fokuser kun på det området. Fokuser nå på lungene, bare på lungene. Prøv nå å følge luften som strømmer fra neseborene og ned i lungene. 

Følg pusten med inn- og utpust. Prøv å fokusere kun på pusten. Fortsett med denne praksisen så lenge det er behagelig.

 

Spørsmål å stille seg under treningen:

Er mine inn- og utpust grunne eller dype?

Omtrent hvor lenge er mine inn- og utpust?

Hvilke andre fysiske sensasjoner merker jeg i kroppen? Gi kroppen en skanning her for å finne eventuelle spenningspunkter eller holdepunkter.

Hva er til stede i sinnet?

Etter å ha observert din naturlige pust i 5 minutter, forsøk å bli klar over din generelle tilstand. Har noe endret seg siden du begynte å være oppmerksom?

Å observere den naturlige pusten kan være et utmerket verktøy for å sentrere kropp og sinn før og etter en meditasjon. Øvelsen er i selv også en form for meditasjon som du kan bruke når som helst for å hjelpe deg med å slappe av og slippe stress.

Pusteøvelser i det daglige

Du gjør mange ting for din fysiske hygiene hver dag, som å pusse tennene, gre håret, ta en dusj osv. Er du verdt tre minutter om dagen for å ta vare på din mentale hygiene? Her er en enkel praksis for deg å gjennomføre. Tenk fremfor alt på hvordan du sømløst kan gjøre denne delen av dagen din:

 

Oppmerksomme pustestillinger for stress og hjertehelse

Her er tre måter å enkelt aktivere kroppens naturlige «avslappingsrespons». Alle disse stillingene strekker muskler som åpner brystkassen og gjør det lettere å puste mellomgulv eller mage. Avslappingsresponsen bremser alt og hjelper deg til å bli mer tilstede, slik at du kan ivareta dagen med større klarhet og hensikt.

Se hvilke av disse tre stillingene som får magen til å bevege seg mest, eller føles best. Bruk dette deretter i tre minutter om dagen – ett minutt av gangen, eller når du føler deg stresset.

 

Hendene bak ryggen

Knyt hendene bak ryggen. Du kan gjøre dette stående eller sittende. Ta noen normale pust og legg merke til om magen beveger seg mer utover. Ikke press inn for mye luft. Pust sakte ut.

 

Hendene ved sidene

Løft armene og legg hendene langs sidene. Pass på at hendene dine berører den nederste ribben på hver side av kroppen. Når du puster inn, vil du legge merke til at utsiden av ribbeina utvides og beveger armene og hendene litt utover. Pust sakte ut.

 

Hendene bak hodet/nakken

Fest hendene bak nakken eller bakhodet. Som før, ta normale pust og legg merke til om det er bevegelse eller utvidelse i magen. Igjen, pust sakte ut.

 

MERK: Hvis du føler deg svimmel eller svimmel, kan det hende at du puster for dypt. Husk at dette bare er et normalt pust, men et pust som er fyldigere og mer tredimensjonalt. Hvis du føler deg svimmel i det hele tatt, kan du stoppe, eller ta en kortere eller mindre pust.

Øvelse for diafragmatisk pusteteknikk

Her er de fem trinnene involvert i diafragmatisk pusting. Du kan praktisere denne øvelsen i 5-10 minutter 1-2 ganger om dagen.

 1. Sitt i en stabil og komfortabel stilling med ryggraden rett og lang. Hvis du sitter på gulvet, kan du bruke en pute eller et foldet teppe under baksiden av hoftene for støtte. Hvis du sitter på en stol, sørg for at begge føttene er flatt på gulvet.

 2. Lukk øynene eller slapp av i blikket og ta flere dype pust gjennom nesen. La kroppen din slappe av og gi bevisstheten til pusten. Pass på at det ikke er spenninger i skuldre, nakke eller ansikt.

 3. Legg en hånd på øvre bryst og en hånd på magen. Pust sakte inn gjennom nesen til du kjenner magen heve seg litt mot hånden. Pust sakte ut og kjenn at magen faller bort fra hånden mot ryggraden. Pust hele veien ut av lungene dine, helt til du er tom for luft. Pust så inn, hele veien til du kjenner at hånden på magen din løftes opp. Hvis brystkassen din beveger seg mer enn magen, puster du sannsynligvis ikke dypt nok. Repeter 10-15 ganger, eller helt til du merker at pusten går helt ned i magen.

 4. Arbeid for at pusten skal være sakte og dyp med bare magen i bevegelse. Prøv å holde brystet så stille som mulig. Fortsett med disse dype åndedragene i flere minutter.

 5. Når du har lært teknikken, arbeid med å bruke magepust både under meditasjon, yoga og stressmestring.

Meditasjonsøvelser
når du pendler nr. 2

Denne meditasjonsøvelsen kan brukes når man benytter offentlig transportmiddel.

 1. du kan sitte eller stå.
 2. du kan holde øynene åpne eller lukket. Hvis du lukker øynene, så forsikre deg om at omgivelsene er trygge.
 3. fokuser på pusten.
 4. vær oppmerksom på lydene rundt deg, hvordan kroppen føles og hvordan kjøretøyet beveger seg.
 5. legg merke til menneskene rundt deg.
 6. akkurat som deg, kanskje de også opplever noe inni seg.
 7. dette kan hjelpe deg til å føle tilknytning, og føle deg mindre isolert.

Meditasjonsøvelser
når du pendler nr. 1

Vi bruker mye av vår tid på busser, tog eller i bilen. Noen ganger kan dette oppleves stressende. Spesielt når vi står fast i trafikken. For å slappe av og nyte pendlingen, praktiser meditasjon som styrker oppmerksomheten. Det er viktig å notere at man bør forsikre seg om sin egen sikkerhet når man gjør slike meditasjonsøvelser.

Denne meditasjonen bør praktiseres når man kjører bil.

 1. sett mobilen på lydløs.
 2. skru av radio eller andre lydanlegg.
 3. lukk alle vinduer for å unngå distraksjon.
 4. start med å puste dypt.
 5. vær oppmerksom på stillheten og omgivelsene rundt deg.
 6. fokuser på dine omgivelser når du kjører, mens du holder øye på veien.
 7. ta aldri øynene bort fra veien. Dette er livsviktig for din sikkerhet.
 8. bruk ditt sidesyn til å bli bevisst på omgivelsene.
 9. bli bevisst på landskapet, lyder og synsvidde når du er på veien.
 10. vær oppmerksom på kjøringen, og hva hver del av kroppen din gjør.
 11. føl føttene dine på pedalene.
 12. føl hendene dine på rattet.
 13. kjenn på følelsen av å sitte i førersetet.
 14. legg merke til hvordan du føler deg i alle deler av kroppen. Har du hodepine? Er du stiv i skuldrene?
 15. kjenn nå hvordan alle smerter, spenninger og stress forlater kroppen din.
 16. mens du kjører, kan det hende du blir stående i kø, eller noen bremser deg. Hvis slike hendelser oppstår, er det nødvendig at du identifiserer alle følelsene som dukker opp i deg når dette skjer. Blir du sint, engstelig eller frustrert?
 17. prøv å forstå hvorfor du kjenner disse negative følelsene.
 18. når du forstår hvorfor du reagerer slik du gjør, leder det gjerne til endring i ditt perspektiv. Du begynner å føle annerledes, og blir mottagelig for et annet tankesett.
 19. når du stopper for trafikklys eller stoppskilt, pust dypt for å roe deg ned.
 20. når tankene begynner å vandre, bring deg tilbake til her og nå.

Meditasjonsøvelse
når du går Nr. 2

 1. gå vanlig i 10 – 15 skritt. Gjerne små skritt.
 2. plasser hendene bak på ryggen eller langs siden. Velg det som gjør deg mest komfortabel.
 3. stopp og start å puste normalt i et par minutter, eller så lenge du har behov for det.
 4. gå noen skritt.
 5. stopp og pust igjen.
 6. repeter disse punktene så lenge du ønsker.
 7. for hvert steg, føl hver bevegelse av føttene dine. Som når du løfter foten, eller når foten berører bakken.
 8. fokuser på pusten og føttenes bevegelse på bakken.
 9. når tankene vandrer, flytt fokuset tilbake til pusten og gangen.

Meditasjonsøvelse
når du går Nr.1

Som nevnt tidligere, kan du innlemme meditasjon i din daglige rutine. Du kan praktisere denne meditasjonsøvelsen mens du går en tur, går til jobben eller løper ærender.

 1. gå normalt i ditt vanlige tempo.
 2. du kan legge hendene på magen, i siden eller bak på ryggen. Gjør det som gjør deg mest komfortabel.
 3. tell alle skrittene du tar fra 1 til 10. Start deretter på nytt fra 1 (dette punktet er valgfritt).
 4. fokuser på hvordan føttene føles når du tar hvert skritt.
 5. kjenn hvordan dine ben og alle andre deler av kroppen beveger seg.
 6. siden du går utendørs, vil du kanskje oppleve distraksjon eller at tankene begynner å vandre. Dette vil kanskje skje et par ganger, men du skal ikke la det frustrere deg. Bare styr oppmerksomheten din tilbake til gåingen.
 7. vær oppmerksom på omgivelsene rundt deg, og føl alt.
 8. husk at du er utendørs, så sørg for at du forblir trygg.
 9. fokuser oppmerksomheten på alle lydene rundt deg.
 10. ikke forsøk å identifisere noen av lydene eller bli underholdt eller forstyrret av dem.
 11. legg kun merke til lydene uten å bli opphengt av dem.
 12. fokuser nå på hva du lukter.
 13. akkurat som med lydene, ikke forsøk å identifisere luktene eller føle noe om dem.
 14. bring nå bevisstheten til synet ditt.
 15. legg merke til objekter og farger rundt deg.
 16. ikke la noe distrahere deg, bare vær oppmerksom på dem. Hvis noe distraherer deg, bring deg bare tilbake til følelsen av bevissthet.
 17. ikke slentre av gårde, gå bare naturlig og vær oppmerksom.
 18. fortsett å gå mens du er oppmerksom på omgivelsene og alt rundt deg.
 19. ikke gjør noe eller forandrer noe. Bare gå mens du er oppmerksom.
 20. forbli i denne tilstanden i noen minutter.
 21. i slutten av meditasjonen, bring ditt fokus tilbake til øvelsen. Føl føttene dine på bakken og hvordan kroppen beveger seg med hvert skritt.
 22. når du er ferdig med å meditere, stå stille et par minutter. Forsøk å ta med deg denne følelsen av oppmerksomhet resten av dagen.

Meditasjon for å lege muladhara

Denne meditasjonsøvelsen bør også praktiseres utendørs. Som i din hage eller i en park.

 1. finn et stille sted utendørs.
 2. ta av deg skoene.
 3. stå barfot på bakken.
 4. føl kontakten mellom deg og bakken gjennom dine nakne føtter.
 5. forsikre deg om at du står riktig oppreist og rett i ryggen.
 6. lukk øynene.
 7. slapp av i skuldrene.
 8. sett begge armene i siden.
 9. bøy knærne lett.
 10. fokuser på fotsålene.
 11. føl energien mellom føttene og jorden.
 12. kjenn at føttene dine er stødig plassert på bakken.
 13. se for deg at en oppadvendt styrke holder deg på plass.
 14. la din bevissthet bevege seg gjennom hele kroppen din.
 15. føl hver del av kroppen din, som den får støtte fra basen din.
 16. når bevisstheten når toppen av ryggradens kjerne, visualiser at ditt kronechakra er separat fra kroppen din og blir løftet opp til himmelen.
 17. bli i denne tilstanden i noen minutter.

Beroligende meditasjonsøvelse

Denne typen meditasjon burde praktiseres utendørs. Disse øvelsene er ulik øvelsene for å jorde seg selv, fordi du skal bevege deg i stedet for å sitte stille.

 1. finn et stille sted utendørs.
 2. stå stødig på bakken.
 3. føl bakken under føttene dine.
 4. legg hendene på brystet.
 5. pust dypt 3 ganger.
 6. ta hendene sakte bort fra brystet.
 7. begynn å gå sakte.
 8. fokuser på øyeblikket og hvert steg du tar.
 9. kjenn bakken under deg i hvert steg du tar.
 10. pust dypt ved hvert steg.
 11. føl at energien i luften flyter inn i deg.
 12. repeter disse punktene helt til du føler at energien i deg forandrer seg.

Meditasjonsøvelse nr. 3

 1. finn et stille sted.
 2. sitt i en komfortabel posisjon.
 3. rett deg i ryggen.
 4. slapp av i skuldrene, og musklene fra pannen til tærne.
 5. føl at hjertet ditt er åpnet.
 6. pust dypt inn og ut.
 7. kjenn at luften fyller magen din.
 8. fokuser kun på pusten.
 9. ro ned tankene dine.
 10. bring fokuset til ditt rotchakra.
 11. visualiser en rød ball i muladhara.
 12. dette røde lyset får deg til å føle deg trygg.
 13. det jorder deg til bakken under deg.
 14. jorden støtter deg.
 15. du er omringet av hele universet.
 16. føl at styrke og fred flyter igjennom deg.
 17. føl deg i kontakt med alle deler ved deg selv.
 18. visualiser at energi kommer fra det røde lyset.
 19. konsumer denne energien, og la den holde deg jordet.
 20. når du er ferdig med meditasjonen, sitt i ro en stund.
 21. begynn deretter å bevege forskjellige deler av kroppen, som armer, skuldre, fingre og tær, samtidig som du fokuserer på følelsen av velvære du har i alle deler av kroppen. Nå kan du forsiktig åpne øynene og reise deg.

Meditasjonsøvelse nr. 2

 1. finn et stille sted.
 2. sitt i en komfortabel stilling.
 3. fokuser på ditt rotchakra.
 4. lukk øynene.
 5. visualiser ditt favoritt tre. Hvis du ikke har et favoritt tre, så visualiser et hvilket som helst tre.
 6. se for deg at treets stamme vokser fra rotchakra.
 7. pust inn. Pust ut. Dypt og rolig.
 8. føl at du har bakkekontakt og røtter i jorden.
 9. hver gang du puster ut, gi slipp på alt som du ikke trenger eller som ikke er til fordel for deg.
 10. se for deg at alt blir frigjort og sluppet nedover stammen, og ut i bakken under deg.
 11. hver gang du puster inn, se for deg at kroppen din får tilførsel av næring.
 12. repeter inn- og utpust, mens du visualiserer som beskrevet i punktene over. Gjenta 4 – 5 ganger.
 13. føl at bakken under deg, støtter deg og omfavner deg.
 14. når du er ferdig med meditasjonen, sitt i ro en stund.
 15. begynn deretter å bevege forskjellige deler av kroppen, som armer, skuldre, fingre og tær, samtidig som du fokuserer på følelsen av velvære du har i alle deler av kroppen. Nå kan du forsiktig åpne øynene og reise deg.

Meditasjonsøvelse nr. 1

 1. finn et stille sted.
 2. sitt i en komfortabels posisjon med bena i kors. En yogamatte er å foretrekke. Hvis det er vanskelig å sitte på gulvet, kan man sitte på en pute eller i en stol.
 3. sitt rett i ryggen.
 4. plasser begge hendene på knærne, med håndflatene opp.
 5. du kan bruke gaya mudra tegn, ved å la pekefinger og tommel berøre hverandre, så de former en sirkel. (pekefingeren symboliserer den individuelle bevissthet, og tommelen den universelle bevissthet, en forening av selvet og altet. Ved å bruke dette mudraet sentrerer man seg og kobler seg på sitt høyere selv. Med håndflatene vendt opp er man mottakelig og konsentrert, og kan med dette mudraet oppleve å lettere opprettholde fokus og kanalisere energi. Gyan mudra er kjent som «visdommens speil» eller kunnskapens mudra).
 6. forsikre deg at hele kroppen er avslappet, også ansiktsmusklene.
 7. lukk øynene.
 8. trekk pusten dypt inn gjennom nesen.
 9. kjenn at pusten fyller hele magen og helt ned til muladhara / rotchakra.
 10. visualiser nå et rødt lys i rotchakra, helt nederst i ryggraden.
 11. når du trekker pusten inn, visualiser det røde lyset som en ball som vokser.
 12. la det åpne energien.
 13. hver gang du trekker pusten, se for deg at det røde lyset vokser.
 14. se for deg at det røde lyset strekker seg ned til føttene, for å holde deg jordet.
 15. nå er du i kontakt med jorden.
 16. føl energien beveger seg gjennom deg.
 17. visualiser at det røde lyset beveger seg til hoftene og bena.
 18. visualiser at den røde ballen av rødt lys gir deg energi som leger kroppen din.
 19. musklene i kroppen slapper av.
 20. blodet flyter fritt i kroppen din, uten restriksjoner.
 21. du er omgitt av det røde lysets legende energi, samtidig som det fyller deg med sin varme.
 22. pust dypt fra magen, 4 ganger.
 23. den 5 gangen, trekk pusten dypt og syng «lam».
 24. slipp pusten samtidig som du trekker ut bokstaven «m».
 25. tren på puste- og syngeøvelsen i et par minutter.
 26. gradvis pust normalt.

Når du er ferdig med meditasjonen, sitt i ro en stund. Sitt stille og kjenn på hvordan du føler deg i rotchakra og bena. Begynn deretter å bevege forskjellige deler av kroppen, som armer, skuldre, fingre og tær, samtidig som du fokuserer på følelsen av velvære du har i alle deler av kroppen. Nå kan du forsiktig åpne øynene og reise deg.

Energisenteret kommer i ubalanse eller blir blokkert, når våre tanker og følelser enten er i konflikt med eller trekker seg tilbake fra vår fysiske virkelighet, og vi ikke justerer oss selv. Symptomer på balanse og blokkering av rotchakra kan inkludere ulike mentale tegn som angstlidelser, sløvhet, treghet og spiseforstyrrelser. 

Det røde energisenteret har de grunnleggende behovene for overlevelse, sikkerhet og trygghet. Rotchakra er sterkt relatert til vår kontakt med jorden, og gir oss muligheten til å være i bakkekontakt i jordplanet. Rotchakraets kroppsdeler inkluderer nedre del av kroppen – hofter, ben og kjønnsorganer. 

“Jeg blir alltid støttet og beskyttet. Jeg føler meg fredelig, jordet og trygg. Som et tre er jeg forankret i jorden. Jeg er takknemlig for å vite at jeg alltid er dypt elsket og støttet av dette universet”

Spør Coachen er en tilleggstjeneste som vi tilbyr med medlemskapet «Chakaratrening + Bevissthetstrening. Våre coacher kan sees som en personlig trener, en veileder som sammen med deg, kan veilede i trening med tett og individuell oppfølging, om ønskelig.

I vårt program tar vi i bruk den gode samtalen som fundament. Samtale mellom deg og coachen avdekker snarlig hvor skoen trykker. I samarbeid finner dere ut hvilken tilnærming som er best for å forløse de «ømme» punktene — enten det er å avdekke skyggesider i deg selv, og / eller finne nye innfallsvinkler for hele situasjonen.

Dine mønstre blir tydeligere, og du ser hva som tjener deg og hva som hindrer eller hemmer deg. Parallelt med at du får en dypere innsikt i deg selv gjennom chakra- og bevissthetstrening, vil du evne å finne en praktisk struktur for det du vil gjennomføre og oppnå.

 

Prisoversikt

Spør Coachen

Pr. time (50 min.)

Sum

1 klipp

Kr. 800,-

Kr. 800,-

2 klipp

Kr. 750,-

Kr. 1 500,-

3 klipp

Kr. 710,-

Kr. 2 130,-

Tredje øye Chakra – det indigo energisenter

Det tredje øye chakra ligger mellom øyenbrynene, i midten av hodet, over hypofysen. Energisenteret er en del av vår subtile kropp og vår evne til å intuitivt «se», og være i harmoni med våre instinkter og indre kunnskaper. Det indigo energisenteret representerer supersensitivitet og evnen til å oppnå universell bevissthet.

Når det tredje øye chakra er i balanse, forstår vi at den fysiske kroppen bare er energi, vi kjenner trygghet og en forankret indre ro. Vi stoler på vår intuisjon eller det vi kaller magefølelse. Utfordringer løser vi ofte lettere, fordi vi evner å se problemet fra flere synsvinkler. Vi lærer å godta det vi ikke kan forandre, og bruker ikke så mye energi på å prøve å kontrollere ting som skjer utenfor oss selv.

På samme måten som rotchakra og sakralchakra har innvirkning på seksualiteten, så er det sjette og sjuende chakraet knyttet med spiritualitet, opplysning og det guddommelige. Det tredje øye chakra er forbundet med persepsjon, bevissthet, intuisjon og åndelig kommunikasjon. Også til drømmer og fantasi.

Når energisenteret er i ubalanse, kan vi miste kontakten med oss ​​selv og vår indre stemme, eller vi kan bli for logiske.

 

Tegn på ubalanse

Rent fysisk gir det tredje øye energi til å rense blodstrømmen. Men det gir også en rensende kraft for dine finere nervestrømninger. Som handler om den psykiske innvirkning på balanse. Dette kommer til uttrykk når det gjelder frykt, frustrasjoner og forvrengninger av indre energi. I ubalanse kan du miste kontakten med din intuisjon, og du har heller ingen kontakt med din indre stemme.

Chakraet kan lukke seg når noen forteller deg at det du ser eller tenker ikke er virkelig, noen lyver og prøver å holde ting skjult for deg, eller noen hindrer deg i å få utvikle «ditt tredje øye».

 

Nøkkelord: “jeg ser” med retten til å føle ett med universet og følge egne visjoner.

Halschakra – det blå energisenteret

Halschakra ligger midt i halsområdet. Dette energisenteret er knyttet til skjoldbruskkjertelen som ligger foran på halsen. Den produserer hormoner som regulerer stoffskiftet og styrer energien som flyter gjennom systemet vårt. Halschakraet er også knyttet til blant annet strupen, stemmebånd og øvre del av lungene.

Følelsesmessig representerer halschakra kommunikasjon, som handler om å snakke ut sin sannhet. Energisenteret gjenspeiler vår evne til å si sannheten, være ærlig og med integritet. Det er det mest personlige av alle chakraene, og påvirker vårt verbale og kunstneriske utrykk. Å utrykke den vi er til omverden, i den grad vi lever ut vårt autentiske jeg.

Legger vi lokk på oss selv, eller ikke tør å si hva vi egentlig føler, eller på noen måte legger en demper på å vise hvem vi er, så kan dette skape blokkeringer i det blå energisenteret. Når halschakra er i ubalanse, kan vi slite med å uttrykke oss klart, uttrykke våre følelser, eller stå opp for oss selv.

I balanse gir derimot halschakra stemme til hjertets følelser. Det gir uttrykk for kjærlighet, godhet og tilgivelse. Det vi sier er i overensstemmelse med våre handlinger, og når vi sier «ja» så mener vi også ja. Vi er ærlige overfor oss selv og andre.

 

Tegn på ubalanse

Å fortsette i en jobb du ikke trives i, å være i et forhold du egentlig vil bryte ut av, eller ta på deg andres oppgaver, skaper stress i systemet ditt.  Å unngå den åpne sannhet, er ikke å være tro mot seg selv.

Er halschakra i ubalanse, opplever du at halsen snører seg sammen når du forsøker å sette ord på følelsene dine. Det samme skjer når du forsøker å virke glad når ting egentlig er trist og vanskelig, eller når du ofte sier ja når du egentlig mener nei. At du stresser rundt i stedet for å sette tankene dine ut i praksis, gjør at du ikke når dine egne mål.

Svelger du for ofte dine såre følelser og legger lokk på dine meninger, kommer energisenteret i ubalanse og du mister evnen til å kommunisere det du ønsker. Du opplever å miste kontrollen over deg selv. Når halsen blir rusten, tett og irritert, kan dette være tegn på at du ikke uttrykker det du selv føler. Stive skuldre og nakke er typiske beskjeder kroppen gir, som tegn på at du må slappe av.

 

Nøkkelord: “jeg taler” med retten til å uttrykke følelser og leve i sannhet.

Hjertechakra – det grønne energisenteret

Hjertechakra ligger i midten av brystet, over hjertet og thymuskjertelen. Dette grønne energisenteret forbinder våre tre lavere energisentre (følelser) med våre tre øvre (tanker). Hjertechakra er det fjerde og midterste chakra, og selve broen mellom de lavere, mer materielle chakraene og de høyere chakraene som er knyttet til vår spiritualitet.

Når hjertechakra er i balanse føler vi kjærlighet og omtanke for oss selv og andre. Vi respekterer de som er rundt oss, og tillater dem å være seg selv. Vi er ekte og hele, har tilstedeværelse og indre ro, uavhengig av hva som foregår rundt oss.

Hjertechakra styrer hjertet, blodsirkulasjonen og lymfe, øvre del av ryggen, brystet og den generelle lungefunksjonen, blod- og luftsirkulasjonen. Det er også knyttet opp mot Thymus, som er en et avlangt lappet organ bak brystbeinet og en viktig del av immunsystemet.

 

Tegn på ubalanse

Er det grønne energisenteret ute av balanse, kan man oppleve følelser av lav selvkjærlighet og ha problemer med å åpne seg for andre. I ubalanse kan det påvirke både den følelsesmessige, mentale, fysiske og spirituelle delen av seg selv. Du kan ha problemer med å stole på deg selv og andre. Være negativ og intolerant, redd for nærhet eller mangle empati.

 

Nøkkelord: “jeg elsker” med retten til å elske den jeg vil og bli elsket for den jeg er. 

Solar Plexus Chakra – det gule energisenter

Det tredje chakraet er solar plexus, som ligger i midten av kroppen, rett under ribbeina, over bukspyttkjertelen. Energisenteret solar plexus er en betegnelse på nervefletningen plexus solaris, som er et solformet flettverk av nerveceller og nervefibrer i øvre del av bukhulen. Plexus solaris er den største nervefletningen av ganglier i det autonome nervesystemet. Det inneholder både fibre fra det sympatiske nervesystemet og det parasympatiske. Derfor kan et slag mot energisentret solar plexus føre til alvorlige forstyrrelser i det autonome nervesystemet i form av økt hjertefrekvens eller pustebesvær (kilde: store medisinske leksikon). 

En negativ hendelse kan også kjennes som et slag i solar plexus, og sette seg som en hard knute eller klump i magen. Du kjenner at pusten endrer seg og blir grunnere, ofte i følge med hjertebank.

Dette gule energisenteret er relatert til vår indre kraft, mot og viljestyrke. Fri vilje og mental styrke vises i et åpent chakra. Når du er i balanse har du selvtillit, driv og entusiasme i forhold til dine mål. Du er stolt av den du er og står frem med individualitet og styrke. Du er ekte, du er hel og du føler mening.

 

Tegn på ubalanse

Ubalanse fremtrer som lav selvtillit og dårlig selvfølelse. Man har vanskelig for å sette grenser for deg selv, eller holder seg tilbake. Følelser undertrykkes og det er vanskelig å ta beslutninger. Står du fast eller føler deg låst i usunne mønstre, både fysisk og følelsesmessig, eller føler deg kontrollert av andre, kan dette være tydelige tegn på at solar plexus har behov for din pleie. 

Ved å tenke for mange negative tanker, pådrar vi oss lett mage og fordøyelsesbesvær. Det du ikke fordøyer i tankene dine, har kroppen din også problemer med.

 

Nøkkelord: “jeg gjør” med retten til å handle og lytte til min magefølelse og intuisjon.

Sakral Chakra – det oransje energisenter

Sakralchakra er det oransje energisenter. Dette senteret ligger ved bunnen av magen, og gir energi blant annet til nedre del av ryggen, og er relatert til vår seksualitet, kreativitet og glede.

Når sakralchakraet er i ubalanse, kan vi føle at vi ikke utfører tilfredsstillende arbeid, vi har kanskje ikke en sunn holdning til sex, eller opplever at det ikke er nok lekenhet i livet vårt. Vår kreative kraft ligger i sakralchakraet. I ubalanse ødelegges kreativiteten gjennom frykt, sinne og sjalusi. Selvfølelsen undertrykkes og våre relasjoner lider, nytelse og uttrykk for livsglede er fraværende.

Hvert energisenter er knyttet opp mot fysiske organer i kroppen. Det oransje energisenteret er knyttet opp mot forplantningsorganene, østrogen og testosteron. Sakralchakraet er relatert til skapelse på alle plan, seksualitet og nytt liv, nytelse og uttrykk for livsglede.  

 

Tegn på ubalanse

Når det oransje energisenteret er i ubalanse føler du at du ikke fortjener glede, står fast eller sliter med motivasjon. Negative holdninger til andre mennesker oppstår, og du har kanskje vanskelig for å uttrykke dine følelser og akseptere deg selv. Behov for kontroll eller avhengighet kan også være et tema. Føler du at kreativiteten din har stoppet opp, sexlysten har avtatt, eller at skyldfølelsen griper tak, bør du jobbe med energisenteret.

 

Nøkkelord: “jeg føler” med retten til å føle det jeg vil og bli respektert for den jeg er.

Rotchakra – det røde energisenteret

Vårt chakrasystem består av 7 energisentre. Disse sju chakraene representerer kroppslige kraftsentre som gjennomsyrer, påvirker og jobber i den fysiske kroppen vår. Rotchakra er det første energisenteret. Dette ligger nederst ved bunnen av ryggraden og representerer vår grunnmur, våre røtter, trygghet og stabilitet. Det er relatert til vår kjernefølelse av trygghet, selve grunnlaget som vi er bygget på. Dette dekker våre grunnleggende overlevelsesbehov som mat, husly og vann. Det relaterer seg også til vårt forhold til rikdom og overflod, og hvordan vi dyrker dette forholdet.

Når dette energisenteret er i ubalanse, kan vi oppleve følelsen av frykt, knapphet, utrygghet, usikkerhet og rastløshet. Vi kan være følelsesmessig ustabile og ha tillitsproblemer, og vanskelig for å prioritere egne grunnleggende behov.

Rotchakra eller det røde energisenteret er forbundet med avl, altså livets begynnelse og vår vilje til å leve. Det har som oppgave å holde oss jorden, trekke jordenergi oppover og sørge for at vi er stabilisert og i balanse. Det er faktisk vårt fysiske jordingspunkt. 

 

Tegn på ubalanse

Går du på akkord med deg selv over lang tid, jobber kroppen din iherdig med å pumpe ut stresshormoner, noe som skaper ubalanse i hele systemet. Kroppen går til slutt over på sparebluss. Den forsøker etter beste evne å ta vare på den lille energien som er igjen.

 

Nøkkelord: “jeg er” med retten til å ha og overleve.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.