Timer og Terapipakker

Dette er en online tjeneste som foregår over internett gjennom vårt krypterte videosystem.

Energiterapi / HHQE-byicons™  fokuserer på det helhetlige mennesket. Noe som vil si hvordan den indre og ytre bevisstheten er i kontakt og samhandler med hverandre, og hvor jevnt energien flyter gjennom kroppens energisentre. Den fysiske kroppen påvirker den subtile kroppen og motsatt, og det er denne interaksjonen som gjør det mulig å balansere energisentrene når overaktivitet, underaktivitet og blokkering er et faktum.

Som hypnose- og energiterapeut kan Vibeke Johnsen sees som en personlig trener, en veileder som sammen med deg gir coaching med tett og individuell oppfølging, om du ønsker det.

I Energiterapi / HHQE-byicons™ tar dere den gode samtalen som fundament, som snarlig indikerer hvor “skoen trykker”. I samarbeid finner dere ut hvilken tilnærming som er best for å forløse de ømme punktene – enten det er å avdekke skyggesider i deg selv, og / eller finne nye innfallsvinkler for situasjon, stagnasjon og videre vekst i deg selv.

Dine mønstre og bruk av energi positivt som negativt blir tydeligere, og du ser hva som tjener deg og hva som hindrer eller hemmer deg. Parallelt med at du får en dypere innsikt i deg selv, evner du å finne en praktisk struktur for det du vil gjennomføre og oppnå. 

I tilegg til den gode samtalen, kan terapiformen innebære meditasjon og pusteteknikk, hypnose og veiledning. Hver terapitime er unik.

Den ytre bevisstheten er den fra-dag-til-dag oppmerksomheten som du gir deg selv, som er koblet på omgivelsene rundt deg. Det er for eksempel;

 • Persepsjon og samhandling med egne omgivelser og medmennesker
 • Handling- og reaksjonsmønstre i situasjoner og omstendigheter
 • Personlig oppfatning og egenverd
 • Relasjonsbygging og kommunikasjon med mennesker og dyr
 • Tankesett og energiflyt ved gjøremål og læring
 • Evnen til å gi og motta
 • Evnen til klarhet og konsentrasjon
 • Egenfølt smerte og sorgarbeid
 • Evnen til å gi slipp og fokusere på egen utvikling
 • Stagnasjon og feste i traume
 • Selvtillit og livskvalitet

Den indre bevissthet er selve kjernen i en selv, som samhandler med ens høyere selv og universet. Ditt høyere selv gir deg hele tiden beskjeder, hjelp og veiledning for hvordan du best utvikler deg i takt med deg selv og universet. Dette omfatter blant annet;

 • Din jordiske opplevelse og egen utvikling
 • Livsvei og samhandling med indre ønsker, tanker og behov
 • Indre kontakt og bevissthetsnivå
 • Tankens kraft og universell bevissthet
 • Energier og universell intelligens

Ordet chakra stammer fra sanskrit og betyr «livshjul». De sees ofte som spinnende hjul av energi. Disse energihjulene regulerer energitilføringen mellom den fysiske og subtile kroppen. Energisentrene åpner og lukker seg alt ettersom hvordan vi bestemmer oss for å føle og handle. Energisentrene er også dirkete knyttet opp mot fysiske organer i kroppen. Blokkering og nedsatt energiflyt kan følelsesmessig oppleves som frykt, stagnasjon, isolasjon og generelle negative følelser, eller manifestere seg som smerter og sykdom i den fysiske kroppen når man jobber imot / i motsatt retning av egen utvikling og ønsket livsvei.

Menneskesinnet har siden fødselen av vært indoktrinert i et program som er skapt for å kontrollere sinnet, og har på denne måten hindret menneske fra å se sannheten, forstå sannheten. Programmet på jorden er det eneste vi som mennesker har blitt presentert for, derfor blir dette programmet også vår sannhet, det eneste vi kjenner, det eneste vi lærer, det eneste vi blir styrt til å leve gjennom – ergo det eneste vi forstår. 

Når vi mennesker blir presentert informasjon som faller utenfor programmet, blir vi redde. Fordi vi ikke kjenner til noe annet en programmet vi ble født inn i. Frykt er den sterkeste følelsen vi som menneske har og den laveste vibrasjon, den som er lengst unna universets ubetingede kjærlighet. Vi har gjennom jordens strenge linjere program blitt avskåret, og har i mer eller mindre grad glemt at vi er gudommelig bevissthet av ren kjærlighet.

Med energiterapi / HHQE-byicons™  samarbeider du og terapeuten hovedsakelig gjennom samtaler. Sammen jobber dere frem mot punktene hvor blokkeringer og stagnasjon ligger. Terapeutens oppgave er å veilede deg frem til hvor du selv ser, føler og forstår. Din oppgave er å være rede for å åpne veien for videre vekst i deg selv, gjennom åpenhet, erkjennelse, teknikker for økt bevissthet, meditasjonsøvelser og pustearbeid.

Energiterapi / HHQE-byicons™ er i bunn og grunn kunnskap og innsikt som gir deg frihet til å vokse i deg selv, og med økt bevissthet evner du å ta valg som leder deg fremover for din egen del – og det er din egen opplevelse livet ditt handler om.

Andre grunner til å velge Energiterapi / HHQE-byicons™:

 • Effektiv hjelp og veiledning
 • Resultatorientert terapi
 • Innsikt og selvkjærlighet på en ny måte
 • Enkel VIPPS betaling ved fremmøte
 • FULL diskresjon og INGEN offentlig journalføring

Bestill Energiterapi / HHQE-byicons™

Slik fungerer det:

1. Bestill time

Velg passende tidspunkt. Kjenner du at du trenger mer informasjon, bestiller du først en telefonsamtale. Dette gjør du i “Skranken”.

2. Timebekreftelse

Du får en kvitteringsmail og avtalen er bekreftet. Når du har betalt for timen, er avtalen bekreftet.

3. Når terapitimen nærmer seg

Dagen før terapitime mottar du en påminnelse som e-post. Du kan gjerne ta med papir og penn, og en god kopp kaffe eller et glass vann serverer vi.

Vi gjør oppmerksom på at vi dessverre ikke har kapasitet før mars 2025.

Enkelttime kr. 1 250,-

Varighet opptil 90 minutter.

En enkelttime er å anbefale hvis du f.eks. står fast i et spørsmål og har behov for å «lufte» egne synspunkter i forhold til valg du står overfor.
Kanskje du trenger hjelp til å håndtere en vanskelig situasjon eller veiledning til å se en sak / situasjon fra flere synsvinkler.

Pris er inklusiv 25 % mva. og dekker terapeutens lønn, hvor noe av beløpet går til administrative kostnader og utvikling av tjenestene.

{{ is_error_msg }}

Velg kategori
{{cat_data.category_name}}
Velg tjeneste
{{ service_details.bookingpress_service_name }}

Varighet: {{ service_details.bookingpress_service_duration_val }} {{ service_details.bookingpress_service_duration_label }}

Pris: {{ service_details.bookingpress_service_price }}

Advance Options
See Less
{{service_extra_title}}
{{ service_extra_details.bookingpress_extra_service_name }}
{{ service_extra_details.bookingpress_extra_formatted_price }}
{{ service_extra_details.bookingpress_extra_service_duration }} {{ service_extra_details.bookingpress_extra_service_duration_unit }}
View More View Less
{{ n }}
{{ service_extra_details.bookingpress_service_description }}
Load More
Load Less
{{bring_anyone_title}}
{{ n }} {{number_of_person_title}}
{{service_extra_title}}
{{ service_extra_details.bookingpress_extra_service_name }}
{{ service_extra_details.bookingpress_extra_formatted_price }}
{{ service_extra_details.bookingpress_extra_service_duration }} {{ service_extra_details.bookingpress_extra_service_duration_unit }}
{{ service_extra_details.bookingpress_service_description }}
{{bring_anyone_title}}
{{ n }} {{number_of_person_title}}

{{ is_error_msg }}

Dato & Tidspunkt
Tidspunkt
There is no time slots available
Morgen
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
Waiting List ({{time_details.waiting_slot_counter}})
Ettermiddag
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
Waiting List ({{time_details.waiting_slot_counter}})
Kveld
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
Waiting List ({{time_details.waiting_slot_counter}})
Natt
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
Waiting List ({{time_details.waiting_slot_counter}})
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
Waiting List ({{time_details.waiting_slot_counter}})
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
Waiting List ({{time_details.waiting_slot_counter}})
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
Waiting List ({{time_details.waiting_slot_counter}})
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
Waiting List ({{time_details.waiting_slot_counter}})
Dato & Tidspunkt
Tidspunkt
There is no time slots available
Morgen
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
Waiting List ({{time_details.waiting_slot_counter}})
Ettermiddag
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
Waiting List ({{time_details.waiting_slot_counter}})
Kveld
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
Waiting List ({{time_details.waiting_slot_counter}})
Natt
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
Waiting List ({{time_details.waiting_slot_counter}})
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
Waiting List ({{time_details.waiting_slot_counter}})
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
Waiting List ({{time_details.waiting_slot_counter}})
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
Waiting List ({{time_details.waiting_slot_counter}})
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
Waiting List ({{time_details.waiting_slot_counter}})

{{ is_error_msg }}

Grunnleggende detaljer
{{customer_form_fields_data.label}}

{{ is_error_msg }}

Oppsumering

Oppsummering av din timebestilling

Klient
{{appointment_step_form_data.form_fields.customer_name }}
{{ appointment_step_form_data.form_fields.customer_firstname }} {{ appointment_step_form_data.form_fields.customer_lastname }}
{{ appointment_step_form_data.form_fields.customer_email }}
Service
{{ appointment_step_form_data.selected_service_name}}
{{ cart_details.bookingpress_service_name}}
{{extras_details.bookingpress_extra_name }}
{{extras_details.bookingpress_extra_price}} {{extras_details.bookingpress_extra_duration}}
{{extras_details.bookingpress_selected_qty}}
{{appointment_step_form_data.bookingpress_selected_extra_service_count}} Extras
Dato & Tid
{{ appointment_step_form_data.selected_date | bookingpress_format_date }}, {{appointment_step_form_data.selected_formatted_start_end_time}}
{{ appointment_step_form_data.selected_date | bookingpress_format_date }}
{{ appointment_step_form_data.selected_date | bookingpress_format_date }} - {{appointment_step_form_data.selected_end_date | bookingpress_format_date}}
Your waiting position is ({{appointment_step_form_data.waiting_number_disp}})
Detaljer for avtale
{{ appointment_step_form_data.selected_service_name}}
{{extras_details.bookingpress_extra_name }}
{{extras_details.bookingpress_extra_price}} {{extras_details.bookingpress_extra_duration}}
{{extras_details.bookingpress_selected_qty}}
{{appointment_step_form_data.bookingpress_selected_extra_service_count}} Extras
{{ appointment_step_form_data.selected_date | bookingpress_format_date }}, {{ appointment_step_form_data.selected_formatted_start_end_time }}
{{ appointment_step_form_data.selected_date | bookingpress_format_date }}
{{ appointment_step_form_data.selected_date | bookingpress_format_date }} - {{ appointment_step_form_data.selected_end_date | bookingpress_format_date }}
{{ cart_details.bookingpress_service_name}}
{{ cart_details.bookingpress_selected_date | bookingpress_format_date }}, {{ cart_details.formatted_start_end_time }}
{{ cart_details.bookingpress_selected_date | bookingpress_format_date }} - {{ cart_details.bookingpress_selected_end_date | bookingpress_format_date }}
{{ cart_details.bookingpress_selected_date | bookingpress_format_date }}, {{ cart_details.formatted_start_time }} to {{ cart_details.formatted_end_time }}
{{ cart_details.bookingpress_selected_date | bookingpress_format_date }}
{{ cart_details.bookingpress_selected_date | bookingpress_format_date }}, {{ cart_details.formatted_start_time }} - {{ cart_details.formatted_end_time }}
{{ cart_details.bookingpress_selected_date | bookingpress_format_date }}
{{ cart_details.bookingpress_selected_date | bookingpress_format_date }}, {{ cart_details.formatted_start_time }}
{{ cart_details.bookingpress_selected_date | bookingpress_format_date }}
Your waiting position is ({{appointment_step_form_data.waiting_number_disp}})
{{subtotal_text}}
{{ appointment_step_form_data.selected_service_price }}
{{tax_title}}
Tax
+{{ appointment_step_form_data.tax_amount }}
{{couon_applied_title}} {{ appointment_step_form_data.coupon_code }}
-{{ appointment_step_form_data.coupon_discount_amount_with_currecny }}
{{coupon_code_title}}

{{ coupon_code_msg }}

{{ coupon_code_msg }}

{{coupon_apply_button_label}} Applied
{{ appointment_step_form_data.included_tax_label }}
{{ appointment_step_form_data.total_payable_amount_with_currency }}
{{ appointment_step_form_data.selected_service_price }}
{{deposit_heading_title}}
{{deposit_title}} {{full_payment_title}}
{{deposit_paying_amount_title}}
{{ appointment_step_form_data.bookingpress_deposit_amt }}
{{ appointment_step_form_data.deposit_payment_amount_percentage }}% ( {{ appointment_step_form_data.bookingpress_deposit_amt }} )
{{deposit_remaining_amount_title}} {{ appointment_step_form_data.included_tax_label }}
{{ appointment_step_form_data.included_tax_label }}
{{ appointment_step_form_data.bookingpress_deposit_due_amt }}
{{ appointment_step_form_data.total_payable_amount_with_currency }}
{{subtotal_text}}
{{ appointment_step_form_data.bookingpress_cart_total_with_currency }}
{{tax_title}}
Tax
+{{ appointment_step_form_data.tax_amount }}
{{couon_applied_title}} {{ appointment_step_form_data.coupon_code }}
-{{ appointment_step_form_data.coupon_discount_amount_with_currecny }}
{{coupon_code_title}}

{{ coupon_code_msg }}

{{ coupon_code_msg }}

{{coupon_apply_button_label}} Applied
{{ appointment_step_form_data.included_tax_label }}
{{ appointment_step_form_data.total_payable_amount_with_currency }}
{{deposit_heading_title}}
{{deposit_title}} {{full_payment_title}}
{{deposit_paying_amount_title}}
{{ appointment_step_form_data.bookingpress_deposit_total_with_currency }}
( {{ appointment_step_form_data.bookingpress_deposit_total_with_currency }} )
{{deposit_remaining_amount_title}} {{ appointment_step_form_data.included_tax_label }}
{{ appointment_step_form_data.included_tax_label }}
{{ appointment_step_form_data.bookingpress_deposit_due_amount_total_with_currency }}
{{ appointment_step_form_data.total_payable_amount_with_currency }}
{{ appointment_step_form_data.total_payable_amount_with_currency }}
There is no payment method available.
Velg betalingsmetode

Betal på stedet

PayPal

{{stripe_text}}

{{card_details_text}}

{{ is_error_msg }}

{{staffmember_heading_title}}
{{any_staff_title}}
{{ staffmember_details.bookingpress_staffmember_firstname }} {{ staffmember_details.bookingpress_staffmember_lastname }}

{{ staffmember_details.bookingpress_staffmember_email }}

{{ staffmember_details.bookingpress_staffmember_phone }}

No categories and services added!

Energiterapi / HHQE-byicons™ á 5 timer kr. 5000,-

Du får 5 timer til prisen av 4

Varighet første time opptil 90 minutter.
Varighet påfølgende timer opptil 60 minutter.

Denne pakken er å anbefale når du har behov for veiledning og hjelp til å finne inn og komme i kontakt med deg selv. Første time brukes til å kartlegge livsløp og situasjonsbilde, se ståsted og utgangspunkt i deg selv. Terapeuten finner tilpassede teknikker for healing og videre utviklingsprosess.

Påfølgende timer består av samtaler, som også kan inkludere meditasjonsteknikker, pusteøvelser og praktiske oppgaver for hjemmetrening.
Healing prosessen starter allerede første time.

Pris er inklusiv 25 % mva. og dekker terapeutens lønn, hvor noe av beløpet går til administrative kostnader og utvikling av tjenestene.

{{ is_error_msg }}

Velg kategori
{{cat_data.category_name}}
Velg tjeneste
{{ service_details.bookingpress_service_name }}

Varighet: {{ service_details.bookingpress_service_duration_val }} {{ service_details.bookingpress_service_duration_label }}

Pris: {{ service_details.bookingpress_service_price }}

Advance Options
See Less
{{service_extra_title}}
{{ service_extra_details.bookingpress_extra_service_name }}
{{ service_extra_details.bookingpress_extra_formatted_price }}
{{ service_extra_details.bookingpress_extra_service_duration }} {{ service_extra_details.bookingpress_extra_service_duration_unit }}
View More View Less
{{ n }}
{{ service_extra_details.bookingpress_service_description }}
Load More
Load Less
{{bring_anyone_title}}
{{ n }} {{number_of_person_title}}
{{service_extra_title}}
{{ service_extra_details.bookingpress_extra_service_name }}
{{ service_extra_details.bookingpress_extra_formatted_price }}
{{ service_extra_details.bookingpress_extra_service_duration }} {{ service_extra_details.bookingpress_extra_service_duration_unit }}
{{ service_extra_details.bookingpress_service_description }}
{{bring_anyone_title}}
{{ n }} {{number_of_person_title}}

{{ is_error_msg }}

Dato & Tidspunkt
Tidspunkt
There is no time slots available
Morgen
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
Waiting List ({{time_details.waiting_slot_counter}})
Ettermiddag
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
Waiting List ({{time_details.waiting_slot_counter}})
Kveld
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
Waiting List ({{time_details.waiting_slot_counter}})
Natt
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
Waiting List ({{time_details.waiting_slot_counter}})
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
Waiting List ({{time_details.waiting_slot_counter}})
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
Waiting List ({{time_details.waiting_slot_counter}})
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
Waiting List ({{time_details.waiting_slot_counter}})
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
Waiting List ({{time_details.waiting_slot_counter}})
Dato & Tidspunkt
Tidspunkt